Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

pozvanka na vianocny koncertCirkevný zbor ECAV Považská Bystrica
v spolupráci so SED Košeca

Vás v bratskej láske pozývajú na Adventnú večieren spojenú s koncertom
Miesto: Evanjelický kostol Považská Bystrica
Termín: 18. december 2015 o 17.00 hod.

duchovný príhovor: Mgr. Michal TËKELY
organ: Dr.Art. Miroslav PIŠ
spev: Mgr. Jozef PACEK

Po skončení si Vás dovoľujeme pozvať na agapé pri príležitosti životného jubilea dp. Ľubomíra Marcinu – duchovného správcu

Poďakovanie

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Považská Bystrica ďakuje mestu Považská Bystrica a zvlášť jeho primátorovi Doc. Dr. Karolovi Janasovi za ústretovosť, príkladnú spoluprácu, ako aj finančný dar v sume 600 EUR, ktorý poslúžil na realizáciu duchovných a edukačných aktivít Cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici.

Stretnutie duchovných seniorátu

V pondelok, dňa 12. októbra 2015 sa konala v zborových priestoroch nášho zboru so začiatkom o 9,30 hod.  seniorátna pastorálna konferencia duchovných Turčianskeho seniorátu. Za výpomoc ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám z cirkevného zboru i SED Košeca.

Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu

plagat-senioratne-stretnutie-muzov-webVedenie nášho seniorátu pozýva na ďalšie seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: „Ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko…“
Základným biblickým textom sú slová z knihy Prísloví 22,6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.”
Téma je vhodná pre všetkých otcov, krstných otcov, starých otcov, či budúcich otcov.
Stretnutie sa uskutoční v evanjelickom kostole v Žiline dňa 17.10.2015. 

Registrácia účastníkov bude od 8:00 hod. do 8:30 hod. Samotný program začína 8:30 hod. a končí 12:30 hod.

Na stretnutí zaznejú dve prednášky:
1. Základne princípy výchovy detí z Biblie – emeritný biskup a námestný farár Igor Mišina (CZ Háj)
2. Výchova detí v dnešnej spoločnosti – Michal Fraňo (riaditeľ Detskej misie na Slovensku)

Čítaj ďalej Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu

Kýčerského spievanky 2015

V nedeľu, I. adventnú, dňa 29. novembra 2015 o 14.30 hod. sa bude konať v Dome histórie v Lazoch pod Makytou IV. ročník Kýčerského spievaniek.

 

Poďakovanie za úrody zeme

POZVANKAV nedeľu, 4. októbra 2015 sa konali slávnostné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej pri Poďakovaní za úrody zeme.  Slávnostným kazateľom bol Milan Diheneščík.

Stretnutie dorastu

V piatok, dňa 2. októbra 2015 so začiatkom od 17.00 hod. sa konalo v sieni detskej besiedky ďalšie z pravidelných stretnutí dorastu.

Ekumenické bohoslužby v Kostolci

V nedeľu, dňa 6. septembra 2015 sa konali v Kostolci ekumenické bohoslužby pri príležitosti 13. výročia posviacky Domu smútku.

Na portáli ecav.sk sa nachádza správa i foto z tohto už tradičného podujatia.

Vnútromisijné podujatia

Na základe uznesenia zborového presbyterstva zo dňa 16. septembra 2015 sa od piatku, 25. septembra 2015 so začiatkom od 17.00 hod. v sieni detskej besiedky začne pravidelné stretanie dorastu, ktoré budú viesť Erika Sukovská, Monika Kamasová, Andrea Antalová a v prvý piatok v mesiaci Peter Fabok.

Rozpis náboženskej výchovy

1. ZŠ ul. Nemocničná – streda od 12.30 – 13.15
3. ZŠ ul. Školská – každý párny utorok od 13.30 – 15.00
4. ZŠ Stred – každý nepárny utorok od 13.40 – 15.00
5. ZŠ ul. Slov. partizánov – štvrtok od 7.00 – 7.40
6. ZŠ – ul. SNP 1484/143 – utorok od 12.25 – 13.10
7. ZŠ ul. Slovanská – streda od 7.00 – 7.40
8. ZŠ Rozkvet – streda od 12.35 – 13.20
ZŠ Považská Teplá – piatok od 12.30 – 13.15

Informácie o výuke podáva Mgr. Erika Sukovská

Page 28 of 38« First...1020...2627282930...Last »