Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prvá adventná nedeľa v Bodinej

foto: r. BoškováWhatsApp Image 2023-12-04 at 14.24.02

Služby Božie

Pán Ježiš socha deti prichádzaV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 1. nedeľu adventnú dňa 3. decembra 2023 o 8.30 hod.
Téma: „Pán prichádza”.
Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Pozvánka

WhatsApp Image 2023-11-13 at 10.07.43

Trojnásobná slávnosť

910Jubilejné slávnosti v CZ Považská Bystrica

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. (CZ) v Považskej Bystrici, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca (SED), zorganizoval prvú októbrovú nedeľu (17. po Sv. Trojici) vzácnu bohoslužobnú príležitosť. Za hlaholu zvonov a organovej hry, vstupovali v sprievode do kostola vzácni hostia, aby spolu s domácimi viery zasvätili Pamiatku posvätenia Zborového centra s kostolom pri jeho 80. výročí, Pamiatku posvätenia SED Košeca pri jeho 20. výročí, ako aj slávnosť Konfirmácie.

CZ ECAV Považská Bystrica vznikol v druhej pol. 16. stor. a v období násilnej rekatolizácie zanikol. Takmer po 250-ročnom útlaku evanjelikov sa začal budovať nový základ evanjelického Siona na Považí. Dňa 25. júna 1939 bola v Považskej Bystrici usporiadaná prvá bohoslužobno-misijná slávnosť, ktorej sa zúčastnilo okolo 600 veriacich za účasti biskupa Dr. S. Š. Osuského. O rok neskôr sa pristupuje už k osamostatneniu CZ od púchovskej matkocirkvi. V nedeľu 25. júna 1940 sa konala slávnosť položenia základného kameňa a o 3 roky neskôr posviacka nového Zborového centra. Celé dielo bolo budované za výnimočných, organizačných schopností farára – trpiteľa, Petra Škodáčka z Púchova (perzekvovaný a väznený komunistickým režimom) a kurátora Milana Kortmana, ako aj ďalších horlivých členov CZ. Napokon je od roku 1954 v Považskej Bystrici systematizovaná kňazská stanica, ktorú postupne obsadzovali duchovní: Jan Bajcar, Jaroslav Moncoľ, Miloslav Blaho, Jaroslav Otepka a od 1.12.2009 Ľubomír Marcina, pod vedením ktorého prebehla rozsiahla, generálna oprava Zborového centra, výmena zariadenia v kostole a nadstavba veže so štyrmi zvonmi. Slávnosť posviacky obnoveného Zborového centra sa konala 5. septembra 2010.

Čítaj ďalej Trojnásobná slávnosť

Smútočný oznam

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 69 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka, prastará matka Marta Kerešová, rodená Minarčíková.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime vo štvrtok 21. septembra 2023 o 12.00 hod. na novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Pozvánka

WhatsApp Image 2023-09-05 at 08.46.40WhatsApp Image 2023-09-05 at 08.48.35

Ekumenické bohoslužby v Kostolci

KostolecV nedeľu, dňa 3. septembra 2023 sa o 14.00 hod. uskutočnia v Kostolci ekumenické bohoslužby pri príležitosti 21. výročia posviacky Domu smútku.
foto: www.kostolec.sk

 

Slávnosť v Zbore

Nedeľa diakonie, Nedeľa po Vstúpení, 31. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zbore 21. mája 2023

Duchovný príhovor

Pozvánka

WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.03.49

Page 1 of 3612345...102030...Last »