Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Medailón Petra Škodáčka

Peter-SKodacek-PBhttps://puchovodedicstvo.sk/historia/6687/peter-skodacek-a-jeho-boj-s-totalitami-12

Pozvánka

WhatsApp Image 2024-04-24 at 13.23.06

Prosba o finančný príspevok

Vážení členovia zboru a sympatizanti,

v mene vedenia zboru i po schválení konventom sa na Vás obraciame s prosbou o finančný príspevok na rekonštrukciu oltára v našom kostole.

Číslo zborového bankového účtu
SK86 0200 0000 0004 9094 5372

Ďakujeme!


oltár návrh Považská 2024-02-28 at 07.31.07

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2024

veľká noc kríž srdce

28.3. Zelený štvrtok kostol VP 17.00 hod.
29.3. Veľký piatok, pašie kostol VP 08.30 hod.
31.3. 1. slávnosť veľkonočná

kostol

Bodiná

08.30 hod.

10.00 hod.

1.4. 2. slávnosť veľkonočná SED Košeca 10.00 hod. služby Božie
7.4. 1. nedeľa po Veľkej noci kostol 08.30 hod.

Po stopách Jana Amosa Komenského

https://www.evanjelici.sk/zo-zivota-cirkvi/spomienka-na-jana-amosa-komenskeho/

Služby Božie

pašie knižka landscapeV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 5. pôstnu nedeľu, tzv. Smrtnú dňa 17. marca 2024 o 8.30 hod.
Téma: „Pravý Veľkňaz.

Obsahovú náplň bude tvoriť spev pašiových piesní a čítanie pašiových textov.

Oznam

Z objektívnych dôvodov sa do veľkého týždňa nebudú konať stredotýždňové večerné služby Božie.

Smútočný oznam

Vo veku 88 rokov usnula v Stredisku evanjelickej diakonie v Košeci, zmierená s Bohom i ľuďmi po prijatí sviatosti Večere Pánovej, naša zbožná spolusestra vo viere Helena Bieliková z Orlového. Pohrebná počestnosť sa bude konať v stredu 13. marca o 15.30 hod. na cintoríne v Orlovom.

Prosba o venovanie 2 percent z dane

Vážení členovia nášho zboru a milí sympatizanti!
Aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci, ktoré materiálne, personálne i duchovne podporuje náš cirkevný zbor.
Tlačivo sa nachádza i vo vestibule kostola.
Toto tlačivo Vyhlásenia spolu s tlačivom Potvrdenia /ktoré vydáva ekonomické oddelenie v podnikoch, firmách, spoločnostiach/ môžete doručiť osobne na daňový úrad v Považskej Bystrici do 31. marca 2024.
Ďakujeme!

Vyhlasenie2023  (tlačivo vo formáte PDF na stiahnutie)

Prisluhovanie Večere Pánovej

Večera Pánova fotoSviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať v rámci služieb Božích na
1. pôstnu nedeľu 18. februára o 08.30 hod. v Považskej Bystrici a o 10.00 hod. v Bodinej.
3. pôstnu nedeľu 3. marca o 08.30 hod. v Považskej Bystrici
Zeleny štvrtok 28. marca o 17.00 hod. v Považskej Bystrici
Veľký piatok 29. marca v rámci pašiových služieb Božích v Považskej Bystrici o 08.30h

Page 1 of 3812345...102030...Last »