Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na […] […]

Vernisáž výstavy

[…]

Pozvánka

Pozvánka na podujatie v Považskej Bystrici, ktoré sa začína v sobotu, dňa 21. apríla o 10.00 hod. pri mestskom úrade. […]

Poďakovanie

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica ďakuje mestu Považská Bystrica, zvlášť primátorovi doc. Dr. Karolovi Janasovi – primátorovi mesta za finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, na náboženské podujatia a podporu aktivít v súvise s 500. výročím Lutherovej reformácie, v sume 300€ Predsedníctvo a presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Považská Bystrica aj týmto spôsobom vyslovuje […] […]

Cena mesta Považská Bystrica

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzala z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. Okresné mesto Považská Bystrica každoročne organizuje Dni mesta, ktoré patria k najvýznamnejším kultúrnym a spoločenským podujatiam. Tohtoročný 17. jún bol výnimočný. Konal sa totiž v znamení 70. výročia udelenia […] […]

Ocenenie

Aj z tohto miesta blahoželáme našej zborovej poddozorkyni PhDr. Ľubici Juríčkovej k oceneniu, ktoré prevzala z rúk primátora Doc. Dr. Karola Janasa – Cenu mesta Považská Bystrica za rok 2016. […]

Poďakovanie

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Považská Bystrica ďakuje mestu Považská Bystrica a zvlášť jeho primátorovi Doc. Dr. Karolovi Janasovi za ústretovosť, príkladnú spoluprácu, ako aj finančný dar v sume 600 EUR, ktorý poslúžil na realizáciu duchovných a edukačných aktivít Cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici. […]