Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Kremnica

Fotografie zo zjazdu do CZ ECAV Kremnica na ekumenické podujatie Deň svetových modlitieb zo dňa 7. 3. 2014 za účasti 50 členov CZ Považská Bystrica a pracovníkov SED Košeca.

foto: Miroslav Kortman