Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zoznam presbyterov

Zoznam presbyterov CZ Považská Bystrica 
od 7. 12. 2014

1.    Brveník Ľubomír
2.    Drblík Karol
3.    Chalupková Viera
4.    Germanová Eva
5.    Jančová Ľudmila
6.    Juríčková Ľubica
7.    Jurkovič Jozef
8.    Kamas Pavol
9.    Kamasová Eva
10. Kedro Peter
11. Klinčúchová Eva
12. Mináriková Hildegarda
13. Polláková Jaroslava
14. Rusnoková Viera
15. Sukovská Erika
16. Sukovská Henrieta
17.  Tvrdá Emília

Kusenda František, čestný presbyter