Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie presbyterstva

V bratskej láske pozývame členov zborového presbyterstva na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 7. júna 2024 o 18.00 hod. v zborových priestoroch. Počas služieb Božích na 2. nedeľu po Svätej Trojici dňa 9. júna 2024 o 08.30 hod. sa uskutoční celozborový konvent. […]

Zasadnutie zborového presbyterstva

Pracovné stretnutie presbyterstva sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2023 o 17.00 hod. v zborovej miestnosti. Hlavným bodom je príprava zborového konventu, ktorý sa uskutoční na 1. pôstnu nedeľu, 26. februára 2023 v rámci služieb Božích. […]

Zasadnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie presbyterstva sa uskutoční v stredu o 17.00 hod. v zborovej miestnosti. Hlavným bodom je príprava zborového konventu. Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2021 sa uskutoční v nedeľu 13. marca 2022 na 2. nedeľu pôstnu od 08.30 hod. […]

Pracovné stretnutie presbyterstva

V piatok, dňa 25. júna 2021 sa v priestoroch kostola so začiatkom o 18.00 hod. uskutoční pracovné stretnutie presbyterstva ako príprava na zborový konvent, ktorý sa uskutoční v nedeľu, dňa 27. júna 2021. […]

Stretnutie presbyterstva

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva ku výročnému konventu sa uskutoční vo štvrtok, dňa 6. februára 2020 o 17.30 hod. […]

Stretnutie presbyterstva

V piatok, dňa 22. marca sa uskutoční o 18.00 hod. v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva. Hlavným bodom programu bude príprava slávnosti a úvod presbyterov v nedeľu, dňa 24. marca 2019. […]

Zborové presbyterstvo

Ako už bolo oznámené v počas nedeľných služieb Božích, vo štvrtok, dňa 7. februára 2019 sa o 18.00 hod. uskutočnilo v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva. Hlavnými bodmi boli príprava výročného konventu a doplňujúce voľby nových presbyterov. […]

Zborové presbyterstvo

V stredu, dňa 12. decembra sa uskutočnilo v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva. […]

Zborové presbyterstvo

V stredu, dňa 21. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zborového presbyterstva. Hlavné body programu: Príprava celozborového konventu a dotazník z GBÚ o finančných otázkach. […]

Zborové presbyterstvo

Vo štvrtok, dňa 25. januára 2018 sa uskutoční so začiatkom o 17.00 hod. pracovné stretnutie zborového kandidačného presbyterstva na funkciu zborového dozorcu. […]

Page 1 of 212