Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

ekumenicke-bohosluzby-pozvanka

Rozpis služieb Božích počas sviatkov

BOHOSLUŽBY POČAS SVIATKOV
Evanjelický kostol, Školská ul., Pov. Bystrica

 • Štedrý večer * 24.12. * 17:00
  Slávnostné štedrovečerné služby Božie
 • I. sviatok vianočný * 25.12. * 8:30
  Slávnostné služby Božie s Jasličkovým programom detí
  10:30 Bodiná
 • II. sviatok vianočný – na Štefana * 26.12. * 8:30
  Služby Božie s velebnou sv. Večere Pánovej
 • Nedeľa po Vianociach * 29. 12. * sl. Božie * 8.30
 • Záver občianskeho roka * 31.12. * 17:00
  Ďakovné služby Božie
 • Nový rok * 1.1. * 8:30
  Novoročné slávnostné služby Božie
  10:30 Bodiná

Stretnutie zborového presbyterstva

Vo štvrtok, dňa 5. decembra 2013 sa bude konať so začiatkom o 18.00 hod. v zborovej miestnosti stretnutie zborového presbyterstva.

TV Považie

V nedeľu, dňa 1. decembra 2013, v I. nedeľu adventnú  TV Považie vysielala záznam slávnostných služieb Božích, ktoré sa konali dňa 3. novembra 2013 pri príležitosti odovzdania Zriaďovacej listiny nového denného stacionára SED Považská Bystrica a 10. výročia posviacky i otvorenia Domova sociálnych služieb – SED Košeca.

Tlačová správa tu>>>

Záznam služieb Božích na internetovej televízii ECAV tu>>>

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica,
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Vás v bratskej láske pozývajú na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 10. výročia posviacky Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci
a zriadenia Denného diakonického stacionára – SED Považská Bystrica, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. novembra 2013 o 9:00 hod.
v evanjelickom kostole v Považskej Bystrici.
Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku.
Programom poslúži spevokol CZ ECAV z Podlužian a mládežnícky zbor ECAV z Prahy.

Voľby biskupa VD

V  rámci služieb Božích v nedeľu, 20. októbra 2013 sa bude konať zborový volebný konvent, ktorého bodom bude hlasovanie konventuálov pri voľbe biskupa nášho Východného dištriktu. Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu na zasadnutí kandidačnej rady dňa 1. októbra 2013 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV Mgr. Ondreja Koča a Mgr. Slavomíra Sabola.
Životopis a program oboch kandidátov je v printovej verzii k dispozícii vo vestibule nášho chrámu, alebo na stránke našej evanjelickej cirkvi www.ecav.sk

Pozvánka

sulovV rámci podujatia Dňa európskeho kultúrneho dedičstva, ktorá bude prebiehať aj v nedeľu poobede, organizátori pozývajú na predstavenie histórie stavby, cirkevného zboru, prehliadku kostola, výstavu dobových fotografií kostola a fotografií zo života cirkevného zboru Súľov.

Ekumenická pobožnosť v Kostolci

V nedeľu, 8. septembra 2013 sa bude konať v Dome smútku v Kostolci od 14.00 hod. ekumenická pobožnosť.

detský denný tábor 2013

Stretnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať po službách Božích v nedeľu, dňa 18. 8. 2013. Program bude upresnený.

V nedeľu, dňa 25. 8. 2013 sa uskutoční v rámci služieb Božích zborový konvent.

Page 29 of 34« First...1020...2728293031...Last »