Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Slávnosť v Zbore

Nedeľa diakonie, Nedeľa po Vstúpení, 31. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zbore 21. mája 2023 […]

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Štvrtá adventná nedeľa 22.12. 2019 sa niesla v našom považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore v znamení vďaky. A to predovšetkým voči Pánovi cirkvi, ako aj voči nášmu duchovnému pastierovi, Ľubomírovi Marcinovi, za jeho 10-ročnú horlivú a obetavú službu v tomto cirkevnom zbore. Bolo to presne začiatkom adventu, keď náš cirkevný zbor bol náhle uprázdnený. Príchodom nového duchovného pastiera sa tu […] […]

Poďakovanie za úrody

[…]

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích na Svätodušnú nedeľu, dňa 9. júna 2019, sa konala tradične slávnosť konfirmácie. V tomto roku po dvojročnej príprave bolo prijatých 10 mladých ľudí za dospelých členov v evanjelickej cirkvi. Slávnostný akt konfirmácie vykonal br. administrátor Peter Fabok, na základe biblického textu z 1. knihy Kronickej 16, 8-13. V slávnostnom príhovore […] […]

Pozvánka

V stredu, dňa 12. decembra sa uskutočnila v našich zborových priestoroch prednáška spojená s prezentáciu na tému „Uhorský palatín JURAJ TURZO – organizátor evanjelickej cirkvi na Slovensku”. Prednášala PhDr. Jana Kurucárová.   […]

Konferencia Rodinného spoločenstva

15. konferencia RoS ECAV sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Hlavná téma konferencie je: Tajomstvo zodpovedného manželstva Tohto roku prijal na konferenciu pozvanie brat Harry Benson, ktorý bol zakladateľom a riaditeľom vzťahového vzdelávania Bristol Community Family Trust. Je autorom a pôvodcom priekopníckej knihy Let´s stick together (Zlepme sa spolu), a programu o […] […]

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, hosťovalo začiatkom augusta vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Katrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle v SRN. Naši vzácni hostia okrem bohatého týždňového programu, ktorý absolvovali po Slovensku a v susednom Poľsku, poslúžili napokon na službách Božích v nedeľu 5. augusta 2018 v košeckom evanjelickom kostole. Ten […] […]

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda. Brat biskup kázal v zrekonštruovanej rímskokatolíckej Kaplnke Sv. Trojice v Ilave na základe textu L 10, 21 – 24: „Pripomíname si […] […]

Duchajovej jablonka

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Obec Lazy pod Makytou, ZUŠ Púchov, Naša dolina n.o. srdečne pozývajú na IV. ročník víkendového stretnutia detí a mládeže regiónu Považie zameraného na rozvoj ich umeleckého nadania „Duchajovej jablonka“. Podujatie prebieha v priestoroch ZŠ a školy v prírode Lazy […] […]

Konferencia EVS

Slovenské evanjelizačné stredisko srdečne pozýva na konferenciu EVS 2018. Konať sa bude 4. – 6. mája 2018 v Piešťanoch, v Dome umenia. Hlavnými kazateľmi konferencie sú: Jan Tore Olsen, misionár, evanjelista Nórsko Roland Werner, predseda proChrist Nemecko Elke Werner, rečníčka proChrist Nemecko Jaroslav Petro, farár Obišovce Dúfame, že konferencia bude ľuďom na duchovný rast, múdru orientáciu v živote a poslúži im na […] […]

Page 1 of 512345