Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Cena UPN a Spomienkové služby Božie

IMG-20181007-WA0001ocenovanie-UPNvaznica plzen boryCena Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Spomienkové služby Božie v Považskej Bystrici

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali Spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím poslúžil br. administrátor Peter Fabok na základe sv. textu: Žid. 12.1-2. Pripomíname si prenasledovanie, perzekúcie a väznenie mnohých našich bratov a sestier vo viere, ktorým totalitný režim znepríjemňoval život a v mnohých prípadoch aj siahal na osobnú slobodu. Slová nášho sv. textu hovoria o oblaku svedkov- teda o veľkom množstve ľudí od zrodu kresťanskej cirkvi až po dnešné časy. Aj dnes kresťania vo viac ako 40 krajinách sveta sú prenasledovaní, väznení, mučení a zabíjaní pre svoje vierovyznanie. Konkrétnejšie viac ako sto miliónov kresťanov trpí na jednej pätine zemegule náboženským prenasledovaním. Všimnime si čo o oblaku svedkov hovorí Písmo sväté. V prvom rade je tu súvis s oblakom, skrze ktorý viedol Hospodin svoj ľud pri putovaní púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme. O Bohu a Jeho moci svedčí oblak svedkov, ktorí v dejinách mocne svedčili o Pánovi a pokračovali v Jeho šľapajach. Oblak svedkov nás tak v podstate obklopuje až dodnes. Kto je teda v biblickom slova zmysle svedok? Grécke slovo martys, nadobudlo v prvokresťanskej dobe význam mučeník, lebo kto dosvedčil vieru v Krista bol mučený. Takýto človek berie na seba podľa Ježiša svoj kríž. Keď sa človek pre vieru v Krista zrieka svojho pohodlia a nárokov, stáva sa aspoň malým svedkom, na rozdiel od veľkého svedka, ktorý je kvôli svojej viere hodený do arény, ako kresťania za Nerovho prenasledovania, alebo na hranicu ako Majster Ján Hus, či do väzenia ako mnohí verní vyznávači svojho Pána. Kiežby aj nás duch Boží viedol, aby sme sa pre vieru Krista dokázali zriecť aspoň niečoho v našom živote, a tak dosvedčili, že nám na Ježišovi Kristovi a viere v Neho záleží. Len tak budeme aj my súčasťou veľkého oblaku svedkov, keď vytrváme bežať, aby sme boj výborný bojovali, beh dokonali a vieru zachovali.
Po týchto vzácnych slovách a vyznaní Viery všeobecnej kresťanskej, boli prijatí do Evanjelickej a.v. cirkvi štyria bratia, ktorí sa osvedčili v cirkevnom zbore i v košeckej diakonii.
Po zaspievaní piesne Kráľu nebies nasledovalo pútavé svedectvo br. Ľubomíra Marcinu, nášho horlivého a obetavého duchového pastiera, ktorý tiež na vlastnej koži zakúsil totalitný režim, prenasledovanie, perzekúcie a napokon aj uväznenie za prechovávanie náboženskej literatúry v čase Základnej vojenskej služby na poddôstojníckej škole v Kladne. Toto mesto bolo obzvlášť poznačené veľkým komunistickým vplyvom.  Jeho prvá cesta skôr ako sa hlásil v uvedených kasárňach smerovala na faru českobratskej cirkvi evanjelickej, kde vtedy pôsobila sestra farárka Mária Molnárová, tam smerovali jeho kroky hlavne v čase vychádzok z kasární. Netrvalo dlho a aj v kasárňach našiel v radoch vojakov veriacich ľudí. Na tú dobu a kasárenské prostredie to bola veľká odvaha priznávať sa ku viere. Ich spoločenstvo tvorili dvaja katolícky teológovia a jeden brat z Cirkvi bratskej. Schádzali sa tajne po večierke v kotolni, pri čítaní Svätého písma, modlení a speve duchovných piesní. Toto ekumenické spoločenstvo s Pánom Ježišom trvalo takmer pol roka, až po osudný sobotný májový večer keď ich prekvapila eskorta s dôstojníkom. Nasadila im putá a spravila im osobnú prehliadku. Zo zakázanej literatúry našli v Ľubomírovej skrinke Bibliu, ktorú mu poslal už v blahej pamäti br. farár J.B. Hroboň, pri ktorom v mladosti sa zúčastňoval stretnutí mládeže v neďalekom CZ Lazy pod Makytou. S touto Bibliou  bol eskortovaný do Prahy na výsluch. Vyšetrovateľa zaujala hneď prvá strana v Biblii označujúca, že ju vydala Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v spojených biblických spoločnostiach Londýn. A to bol hlavný kameň úrazu – Augsburg a Londýn. V Augsburgu bol v tej dobe dislokovaný siedmy zbor US armády. A Londýn – mesto prehnitého kapitalizmu. Nepomohlo mu argumentovať históriou našej cirkvi rokom 1530 Confesiou Augustiána,  nasledovalo ďalšie vypočúvanie, vzápätí preverenie celej jeho rodiny v Púchove. Vtedajší okresný cirkevný tajomník  osobne sa prišiel informovať na jeho osobu aj na púchovskú faru. Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, nevysporiadanie sa ako vojaka socialistickej armády s náboženskou otázkou a naviac praktizovanie viery bol eskortovaný do vtedajšej vojenskej väznice Plzeň – Bory.  Tu v strašných podmienkach v ťažkom rozpoložení strávil takmer mesiac. Po mesiaci nasledovalo prevelenie na hraničnú čiaru do osady Milíře pri Tachove, kde  bol zaradený k špeciálnej vojenskej technike, ktorej úlohou bolo rušiť  tzv. štvanú stanicu Slobodná Európa. Keďže služba pri vysielačkách bola nepretržitá mal možnosť zažiť v smene aj nedeľu. Čítaj ďalej Cena UPN a Spomienkové služby Božie

O drotárstve

Drotarstvo rozpravanie POSPB 16okt2018_DSC0113_DSC0118V utorok, dňa 16. októbra 2018 o 17.00 hodine v POS PB – zaujímavé rozprávanie a premietanie o drotárstve s Mgr. Ladislavom Jurovatým mladším a Mgr. Katarínou Hallónovou.

Remeslo bude predvádzať Bc. Ladislav Fapšo, rodák z Považskej Bystrice.

Vernisáž výstavy

plagat vystava DROTARIA18 zm

Konferencia Rodinného spoločenstva

ros15. konferencia RoS ECAV sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tohto roku prijal na konferenciu pozvanie brat Harry Benson, ktorý  bol zakladateľom a riaditeľom vzťahového vzdelávania Bristol Community Family Trust. Je autorom a pôvodcom priekopníckej knihy Let´s stick together (Zlepme sa spolu), a programu o vzťahoch pre rodičov detí v postnatálnom vývine a pre iniciatívu Surestart (Istý začiatok). Jeho najnovšia kniha “SCRAM” opisuje začiatky jeho kariéry, keď sa ako  21-ročný stal pilotom Kráľovského námorníckeho komanda.
Na Bristolskej univerzite získal ocenenie BSc Psychológie (Bakalár vedeckej psychológie).
Je spolupracovníkom pri organizácii manželských večerov.
Harry je ženatý s Kate a žijú spolu v Somerset v Anglicku.
Sú manželmi 27 rokov, majú 6 detí vo veku od 10 do 22 rokov.

Prihlasovanie beží do 5.11.2018 na stránke www.rodinnespolocenstvo.sk

Pozývame všetkých, ktorých chcú získať nový pohľad na slovo zodpovednosť v manželstve.

Vernisáž výstavy

Videl som všetky kostoly Slovenska

Pod týmto názvom sa dňa 12. septembra o 16:30 hod. uskutoční vo vlastivednom múzeu v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vernisáž výstavy Zdenka Dzurjanina „Videl som všetky kostoly Slovenska“.
Výstava formou fotografií, bannerov a veľkoplošnej mapy prezentuje kultúrne bohatstvo sakrálnej architektúry v Slovenskej republike. Následne výstava potrvá do 15. decembra a pozrieť si ju môžete v pracovné dni od 7:00 do 15:00.

zdroj: https://povazska.dnes24.sk

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 10. septembra 2018 usnula v Pánu vo veku nedožitých 87 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Libuše Halušková, rod. Grušpierová.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime v piatok, dňa 14. septembra 2018 o 14.30 hod. na novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Kostolec

KostolecV nedeľu, dňa 9. septembra 2018 sa o 15.00 hod. uskutočnia v Kostolci pred Domom smútku služby Božie s VP.

 

 

 

 

 

 

foto: www.kostolec.sk

Pozvánka na vernisáž výstavy

Ladislav Jurovatý st.Obec LÚKY

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

DSC_7426Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, hosťovalo začiatkom augusta vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Katrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle v SRN. Naši vzácni hostia okrem bohatého týždňového programu, ktorý absolvovali po Slovensku a v susednom Poľsku, poslúžili napokon na službách Božích v nedeľu 5. augusta 2018 v košeckom evanjelickom kostole. Ten bol v nemalej miere vybudovaný rovnako ako aj košecké stredisko Evanjelickej Diakonie za výdatnej duchovnej, materiálnej i finančnej podpore práve brata farára Johannesa Hillgera, ktorý je v priateľskom kontakte so správcom SED v Košeci, bratom Ľubomírom Marcinom už 30 rokov. Spomienkové služby Božie v uvedenú Nedeľu pokánia – 10. po sv. Trojici, konané v košeckom kostole navštívilo stovky veriacich nielen z košeckého CZ ale aj veriaci z neďalekého považskobystrického CZ, ktorí prišli autobusom i autami aj so svojim duchovným pastierom bratom Ľubomírom Marcinom, za ktorého pôsobenia v košeckom CZ bol vybudovaný nový kostol i známe Stredisko Evanjelickej Diakonie. Služieb Božích sa zúčastnili i klienti, personál a vedenie SED ako aj ďalší pozvaní vzácni hostia. Organovou hrou služby Božie sprevádzala sestra kantorka Jaroslava Poláková z Považskej Bystrice. V rámci služieb Božích, na ktorých liturgovali bratia Dušan Vaňko a Ľubomír Marcina sme si pripomenuli aj smutné 15.výročie tragického skonu mladej sestry Janky Galanskej, vtedy len 24 ročnej, katechétky a spolupracovníčky Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci. Služby Božie sólo-spevom obohatila operná speváčka Terezka Janegová- Pálová, rodáčka zo susedného Púchova, ktorá predniesla z Dvořákových biblických piesní 23. žalm, ako aj ďalšie skladby počas prisluhovania velebnej sviatosti Večere Pánovej, ktorá bola prisluhovaná zo vzácneho historického a zreštaurovaného kalicha z roku 1611. Spoločné služby Božie z dvoch susedných CZ a Strediska Evanjelickej Diakonie v Košeci, zanechalo v zúčastnených bohatý duchovný zážitok a túžbu zorganizovať takéto služby Božie aj v budúcnosti. Kázeň vzácneho hosťa brata farára Johannesa Hillgera, ktorú tlmočila sestra kaplánka Erika Sukovská, bola založená na základe sv. textu: Iz 40:31: „Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabú, chodia, a neustávajú.“ Čítaj ďalej Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Sobáš

obrúčkyS radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 25. augusta 2018 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Peter Hybký a Michaela Čapliarová.

Blahoželáme im a prajeme Božie požehnanie.

Page 20 of 38« First...10...1819202122...30...Last »