Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie v RTVS

vysielanie_RTVSPriame prenosy služieb Božích z Modry

– sobota 14. november 2020 o 18:00 hod na TROJKE

večerné služby Božie

kazateľka: Eva Oslíková

kantor: Ján Benka

piesne z Ev. spevníka: 366, 445, 434, A 84

– nedeľa 15. november 2020 o 9:00 hod na DVOJKE

služby Božie venované ukončeniu ROKA EVANJELICKÉHO ŠKOLSTVA

kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup

liturg: Ján Oslík

kantor: Ján Benka

piesne z Ev. spevníka: 649, 652

Pamiatka reformácie

reformaciahttps://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/domaca-poboznost-na-pamiatku-reformacie-31-oktober-2020

Oznam predsedníctva ECAV

Bratia a sestry v Pánovi.
Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID – 19 platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: “Zakazujú sa všetky hromadné podujatia”.

     Ako bolo nedávno v jednej animácii spomenuté, všetky kostoly sa zatvoria, ale Božie Slovo ktoré „nie je v okovách“ (2Tim 2, 9), dostane priestor na oveľa väčšom počte miest – priamo v našich domácnostiach.

Prosíme predstaviteľov cirkevných zborov, aby aktívne upozornili a povzbudili členov cirkevných zborov, aby sa duchovne občerstvovali vo svojich domovoch; či už v osobných stíšeniach s Bibliou v ruke, prijímaním posolstiev z vysielaní na internete, sledovaním počtom posilnených prenosov náboženských vysielaní v rozhlase a v televízii, ale najmä pri pobožnostiach v kruhu svojich najbližších. Tieto budeme opäť pripravovať. Nájdete ich na webe ECAV, budú dostupné k šíreniu komukoľvek a kdekoľvek.

Prosíme, dajte aj vy nám (na media@ecav.sk) prostredníctvom predstaviteľov svojich cirkevných zborov vedieť, akou cestou sa v tomto období vyberie práve váš cirkevný zbor. Budeme sa snažiť opäť pripraviť prehľadné tabuľky a zoznamy miest, vysielaní, misijných materiálov, nápadov a riešení, nech už by mali akúkoľvek podobu. Ďakujeme Vám za Vašu aktivitu! Želáme vám veľa síl, pastorálnej múdrosti a tvorivosti v tomto krízovom čase.

Vydržme, buďme trpezliví. Nech nás toto obdobie, v ktorom sme ukrátení o spoločenstvo, naučí viac si spoločenstvo vážiť a ešte inak sa k nemu stavať. Žehnáme vám a prosíme Pána Boha o zdravie pre vás aj pre vašich blízkych.

„Pane, neopúšťaj nás!“

Vaši v Pánovi,
Ivan Eľko a Ján Brozman,
predsedníctvo ECAV na Slovensku.

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pane-neopustaj-nas-stanovisko-predsednictva-ecav

Bezpečnostné opatrenia

Plagát_ COVID_OPATRENIA

Služby Božie

sloboda v Kristovi17. nedeľa po Svätej Trojici, 4. október 2020 * služby Božie o 08. 30 hod.
Téma nedele: Sloboda povolaných v Kristovi.”

18. nedeľa po Svätej Trojici, 11. október 2020 * služby Božie o 08. 30 hod.
Poďakovanie za zemské úrody

Všetkých prítomných žiadame mať na tvári rúško, použiť dezinfekciu na ruky a dodržiavať odstupy.

Výsledky volieb na funkciu predsedníctva TUS ECAV

Uznesenie č. 1/2020

Seniorátne presbyterstvo  TUS na základe správy sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb seniora TUS.

Celkový počet konventuálov: 1257

Mgr. Marián Kaňuch  získal: 1250 hlasov  proti/zdržal sa: 7 hlasov

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 2 /2020

Seniorátne presbyterstvo TUS konštatuje, že za seniora TUS na funkčné obdobie 2020-2026 v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov ECAV bol zvolený Mgr. Marián Kaňuch, PhD.

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 3/2020

Seniorátne presbyterstvo TUS na základe správy sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb seniorátneho dozorcu TUS

Celkový počet konventuálov: 1257

Ing. Ivan Trepáč získal 1239  hlasov /98,6%/ proti/zdržal sa: 18 členov /1,4% /

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 4/2020

Seniorátne presbyterstvo TUS konštatuje, že za dozorcu TUS na funkčné obdobie 2020-2026 v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov ECAV bol zvolený Ing. Ivan Trepáč.

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 5/2020

Seniorátne presbyterstvo TUS zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov TUS vyhlásiť výsledok volieb seniorátneho predsedníctva TUS  v 17.nedeľu po Sv. Trojici 4.10. 2020 na hlavných službách Božích . Od toho dňa plynie apelačná doba.

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Rozlúčka s Bohumilom Bukvom

B. Bukva parteV piatok, dňa 2. októbra 2020 sa o 13.00 hod. na Novom cintoríne v Považskej Bystrici rozlúčime v tejto časnosti s naším spolubratom vo viere a pre rodinu otcom, starým otcom, bratom, švagrom a príbuzným Bohumilom Bukvom, ktorý usnul vo veku 87 rokov.

Informácia ku súčasnej situácii od biskupa Mihoča

Z mailu br. biskupa Petra Mihoča

Milí bratia a milé sestry,
určite ste už zachytili informáciu o zmene a zmiernení včerajších prísnych opatrení vzťahujúcich sa aj na život cirkvi.
Dnešným vyhlásením hlavného hygienika a premiéra SR sa na zmenených opatrení umožňuje organizácia bohoslužieb aj všetkých vm aktivít s max. počtom 50 ľudí vrátane Vás ako slúžiacich.
Ostane na vašom zvážení ako na túto situáciu zareagujete v rámci možností vášho CZ. Je viacero možností:
– prejsť do online priestoru – najmä vo väčších CZ, kde selektovať počet ľudí v chráme môže byť náročné a je tu riziko vzniku sporných situácii
– Zoorganizovať viacero SB počas nedele s počtom 50 ľudí na SB ( jedny SB by mohli byť vyčlenené pre rizikovú vekovú skupinu nad 65 rokov).
– Organizácia konfirmačnej výučby a ostatných vm aktivít by mala prebiehať v max. počte 50 ľudí.
– taktiež aj ostatné vm aktivity pre strednú a staršiu vekovú kategoriu je možné organizovať s týmto max. počtom 50 ľudí.
Od zajtra (1.10.2020) platí a je vyhlásený aj núdzový stav v krajine, nech nás aj táto okolnosť vedie k vzájomnej jednote v zdpovednosti, ale aj vzájomnej všímavosti, aby aj v týchto pohnutých a náročných časoch sme dokázali podávať pomocnú ruku všetkým núdznym, a skladať tie isté ruky k úprimným modlitbám.
S prianím Božieho pokoja a Božej ochrany
Mgr. Peter Mihoč
Biskup VD ECAV

 

Rozlúčka s Drahoslavom Stodolom

V stredu, dňa 30. septembra 2020 sa v našom kostole v Považskej Bystrici o 16.00 hod. rozlúčime v tejto časnosti s naším spolubratom vo viere a pre rodinu príbuzným MUDr. Drahoslavom Stodolom, ktorý usnul vo veku 75 rokov.
MUDr. Drahoslav Stodola, – rodák z Partizánskej Ľupče, usnul dňa 27. septembra 2020.
Pohrebná počestnosť sa na žiadosť rodiny koná v kostole, a to pri zachovaní všetkých hygienických nariadení.

Rozlúčka s Jánom Kerešom

parte Kereš 17 sept 2020

Page 10 of 35« First...89101112...2030...Last »