Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Výročie posviacky zborového domu s kostolom

kostol Považská Bystrica“Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových;
srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.”
(Žalmy 84, 2-3)

V bratskej láske pozývame na služby Božie v 1. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 6. júna 2021 o 08.30 hod. v našom kostole a počas ktorých si s vďakou pripomenieme 78. výročie posviacky zborového domu s kostolom.

 

Služby Božie Svätá Trojica

V bratskej láske pozývame na služby Božie na slávnosť Svätej Trojice, ktoré sa uskutočnia dňa 30. mája 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.holy trinity svätá Trojica

Svätodušné služby Božie

BoziDuchV bratskej láske pozývame na služby Božie v 1. slávnosť svätodušnú, ktoré sa uskutočnia dňa 23. mája 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Počas týchto slávnostných služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Príklad hodný nasledovania

V zastúpení Strediska evanjelickej diakonie Košeca (SED), chcem aj takýmto spôsobom poďakovať a vyzdvihnúť nezištnú pomoc bratovi kpt. Mgr. Ondrejovi Rišiaňovi, PhD., dekanovi Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne.

Brat Ondrej Rišiaň ako jediný z radov ordinovaných našej cirkvi ponúkal SED nezištnú, obetavú – nielen duchovnú službu, ale predovšetkým poslúžil aj manuálnou prácou. Často preťažený personál SED počas obdobia pandémie absentoval. Brat Ondrej Rišiaň ochotne prichádzal do SED, kde sa podieľal na pomocných prácach, či pri výstavbe prístrešku k výťahu, ktorý sme svojpomocne realizovali. Taktiež slúžil aj rannými duchovnými zamysleniami pre klientov cez interný rozhlas z kaplnky nášho zariadenia. V spolupráci s miestnou samosprávou, a to nielen v Košeci ale aj na okolí vyslaný vedením Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR sa zúčastňoval s tímom sestier nášho SED celoplošného testovania na COVID-19. Ochotu byť nápomocný preukazoval a preukazuje aj v CZ ECAV v Považskej Bystrici, jednak ako kazateľ slova Božieho, či liturg počas slávnostných služieb Božích, ale aj zastupovaním počas mojej hospitalizácie. V považskobystrickom CZ, kde má trvalý pobyt sa horlivo s celou svojou rodinou zúčastňuje bohoslužobného a cirkevno-zborového života. Preto aj po dohovore s bratom gen. duchovným ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. Mgr. Viktorom Sabó, chcem tento ojedinelý príklad dať do pozornosti, širokej evanjelickej verejnosti, hlavne jej duchovným a cirkevno-zborovým funkcionárom na povzbudenie a zamyslenie sa, ako oni naplnili výzvu Zboru biskupov ECAV na pomoc v zdravotných a sociálnych zariadeniach počas pandémie.

Bratovi Ondrejovi Rišiaňovi v mene Strediska evanjelickej diakonie v Košeci, ako aj CZ ECAV v Považskej Bystrici, vyslovujem úprimné srdečné poďakovanie.

Ľubomír Marcina
správca SED Košeca

Nedeľa po Vstúpení

exaudiV bratskej láske pozývame na služby Božie, v Nedeľu po Vstúpení, ktoré sa uskutočnia dňa 16. mája 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Táto nedeľa je zároveň Nedeľou diakonie.

Služby Božie na sviatok Vstúpenia

vstúpenie na nebesáV bratskej láske pozývame na služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, ktoré sa budú konať vo štvrtok, dňa 13. mája 2021 o 17.00 hod.
Liturguje a káže Ľubomír Marcina, duchovný správca CZ, organovou hrou poslúži Samuel Boško.

Služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci

Ježiš rozlúčka návratV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa na základe uvoľnení Ministerstvom zdravotníctva uskutočnia v 4. nedeľu po Veľkej noci, dňa 2. mája 2021 v tradičnom čase o 08.30 hod. v našom kostole za dodržania odporučených hygienických opatrení.
Téma nedele: “Zasľúbenie Ducha Svätého”.
Služby Božie vykoná vojenský dekan Mgr. Ondrej Rišiaň, ktorému ďakujeme za ochotu.

Na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali 16.4.2021 po 18.tej hodine, sa upúšťa od kontroly testov pred vstupom do kostola. 

 

Výzva a prosba

darcovstvoVážení členovia nášho zboru,

na bankový účet nášho zboru SK86 0200 0000 0004 9094 5372
je možné uhradiť aj cirkevný príspevok/cirkevnú daň.
Do správy pre adresáta prosíme uviesť meno rodiny, počet osôb a adresu bydliska.
Ďakujeme!

Prosba o venovanie 2 percent z dane pre Diakoniu Košeca

2 percenta Diakonia Koseca 2021Aj touto cestou vyjadrujeme prosbu o venovanie 2 percent z dane pre aktivity Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré výrazne podporuje prácu v našom zbore.
Toto tlačivo spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ktorá Vám vydá mzdové oddelenia Vášho zamestnávateľa) prosíme doručiť osobne alebo poštou na podateľňu daňového úradu v Považskej Bystrici (Centrum 2408/43) do 30. apríla 2021.

Vopred ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie a vytlačenie vo formáte PDF 2 percenta Diakonia Koseca 2021

 

Rozlúčka s Annou Kľukovou

Anna Kľuková parte

Page 10 of 38« First...89101112...2030...Last »