Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prosba o venovanie 2 percent z dane

Vážení členovia nášho zboru a milí sympatizanti! Aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci, ktoré materiálne, personálne i duchovne podporuje náš cirkevný zbor. Tlačivo sa nachádza i vo vestibule kostola. Toto tlačivo Vyhlásenia spolu s tlačivom Potvrdenia /ktoré vydáva ekonomické oddelenie v podnikoch, […] […]

Prosba o venovanie 2 percent pre SED Košeca

Vážení členovia cirkevného zboru a sympatizanti, aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na práce Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré materiálne i personálne podporuje náš cirkevný zbor. Tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (ktoré vystaví Váš zamestnávateľ) a tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% z […] […]

Prosba o venovanie 2 percent z dane pre Diakoniu Košeca

Aj touto cestou vyjadrujeme prosbu o venovanie 2 percent z dane pre aktivity Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré výrazne podporuje prácu v našom zbore. Toto tlačivo spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ktorá Vám vydá mzdové oddelenia Vášho zamestnávateľa) prosíme doručiť osobne alebo poštou na podateľňu daňového úradu v Považskej Bystrici (Centrum 2408/43) do 30. […] […]

Prosba o venovanie 2 percent pre Diakoniu Košeca

Aj touto cestou vyjadrujeme prosbu o venovanie 2 percent z dane pre aktivity Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré výrazne podporuje prácu v našom zbore. Vopred ďakujeme! 2 percenta za rok 2019 Diakonia Košeca […]

2 percentá pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

Do 30. apríla 2019 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré podporuje aktivity v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme! Aktuálne tlačivo na vytlačenie / stiahnutie do počítača a vytlačenie. Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby Diakonia Košeca 2019 za 2018   Tlačivá sú k dispozícii i vo vestibule kostola, alebo na požiadanie u zborových činovníkov. Všeobecné informácie http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ […]

2 percenta na SED Košeca

Do 30. apríla 2018 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca. Ďakujeme! SED Košeca 2 percenta 2018 za 2017 […]