Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prosba o venovanie 2 percent z dane pre Diakoniu Košeca

Aj touto cestou vyjadrujeme prosbu o venovanie 2 percent z dane pre aktivity Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré výrazne podporuje prácu v našom zbore. Toto tlačivo spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ktorá Vám vydá mzdové oddelenia Vášho zamestnávateľa) prosíme doručiť osobne alebo poštou na podateľňu daňového úradu v Považskej Bystrici (Centrum 2408/43) do 30. […] […]

Prosba o venovanie 2 percent pre Diakoniu Košeca

Aj touto cestou vyjadrujeme prosbu o venovanie 2 percent z dane pre aktivity Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré výrazne podporuje prácu v našom zbore. Vopred ďakujeme! 2 percenta za rok 2019 Diakonia Košeca […]

2 percentá pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

Do 30. apríla 2019 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré podporuje aktivity v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme! Aktuálne tlačivo na vytlačenie / stiahnutie do počítača a vytlačenie. Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby Diakonia Košeca 2019 za 2018   Tlačivá sú k dispozícii i vo vestibule kostola, alebo na požiadanie u zborových činovníkov. Všeobecné informácie http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ […]

2 percenta na SED Košeca

Do 30. apríla 2018 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca. Ďakujeme! SED Košeca 2 percenta 2018 za 2017 […]