Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Duchovná pieseň

V piatok, dňa 13. apríla 2018 sa v Martine uskutočnilo seniorátne kolo 5. ročníka súťaže v sólovom speve “Duchovná pieseň” Turčianskeho seniorátu.

Za náš cirkevný zbor sa zúčastnili tri deti – Adelka Ostrochovská z tretej základnej školy a Zuzka Deáková a Emka Markovičová zo súkromnej základnej školy.
Získali strieborné pásmo a dve zlaté pásma.
Adelka Ostrochovská bude reprezentovať náš CZ na celoslovenskom kole.
Za prípravu, vedenie ďakujeme sestre Erike Sukovskej. Ďakujeme i deťom za svedomitú prípravu a rodičom za spoluprácu. Sestre A. Deákovej ďakujeme za odvoz do Martina.

Komentáre sú uzatvorené