Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zborové presbyterstvo

V stredu, dňa 21. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zborového presbyterstva.
Hlavné body programu: Príprava celozborového konventu a dotazník z GBÚ o finančných otázkach.

Komentáre sú uzatvorené