Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Ekuména

IMG_5811 T.WARCZAK-TW1_5708P1020312 P1020289 IMG_5897 IMG_5869Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy.

Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18-19.1. 2018 návšteva vedenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE  Košeca v osobách Ľubomíra Marcinu, správcu SED a Ing. Marcela Breče, riaditeľa SED  v tejto celosvetovo známej kongregácie. Tu v bazilike sa uchovávajú ostatky nedávno kanonizovanej sestry Faufstíny. Po prvý raz v 150 ročnej histórii tohto kláštora mohol nekatolícky duchovný v osobe Ľubomíra Marcinu predstúpiť pred oltár baziliky a prihovoriť sa k zhromaždeným v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Táto Bohoslužba bola prenášaná on-line do celého sveta. Rádové sestry tohto kláštora okrem vlastnej činnosti a iných misijných aktivít spravujú aj Ústav pre dievčatá z ulice vo veku  14-18 rokov, ktorých sa tam nachádza 70. V tomto ústave sa im dostáva nielen výchovy a vzdelania na vysokej úrovni, ale sestry ich pripravujú aj pre prakticky život. Obdivuhodná úroveň a prístup akým sú tieto chovankyne previazané na rehoľné sestry si zasluhuje veľké uznanie a obdiv.

Nezabudnuteľný zážitok nášho pobytu v Krakove bolo prijatie u kardinála Stanislava Dziviša, živého svedka pôsobenia v blahej pamäti pápeža Jána Pavla II, pri ktorého  boku stál takmer 40 rokov. Okrem spoločných modlitieb a bratských rozhovorov sme prijali od tohto významného hierarchu RKC i ocenenie – medailu Madony s Ježiškom za službu starým, chorým a nevládnym poskytovanú v Košeckej Diakonii.  Nasledovala prehliadka 100 rokov starej nemocnice Jána Pavla II. v Krakove v doprovode Ing. Bronislava Brózdu, konateľa betonárskej spoločnosti Zibet. Ten ako laický misionár a podporovateľ cirkevno-charitatívnych projektov nás aj so svojou manželkou Annou, spolupracovníkom Slávkom a troma rádovými sestrami sprevádzal až na Slovensko, aby mohli byť účastný na ekumenickej Bohoslužbe konanej v nedeľu 21.1.2018 v Považsko-bystrickom evanjelickom kostole. Bohoslužbu uviedla podľa určeného programu a hostí privítala zborová poddozorkyňa PhDr. Ľubica Juríčková. Úvodnú liturgiu vykonali brat Ľubomír Marcina, domáci duchovný pastier a ThDr. Ján Mihok, dekan RKC. Kazateľom bol vzácny hosť Mgr.  Miroslav Martiš, kňaz RKC z Boru u Tachova pôsobiaci v českom pohraničí na misiách už 15 rokov. Je rodákom z neďalekého Mojtína a dlhoročným priateľom  a podporovateľom košeckej Diakonie. Modlitby a liturgické texty predniesli brat Peter Fabok ev. farár-administrátor, sestra ev. kaplánka Erika Sukovská, brat Pavel Moudrý, kazateľ cirkvi adventistov s.d. z Považskej Bystrice a rádové sestry z Krakova. Duchovnú atmosféru celého ekumenického zhromaždenia obohatil 30-členný kresťansky spevokol z Košece, pod vedením Viliama Zermegha, kantora RKC farnosti v Košeci. Bohoslužobné zhromaždenie pozdravil aj primátor mesta Doc. Dr. Karol Janas a Ing. Bronislav Brozda z Krakova. Domáci duchovný pastier Ľubomír Marcina poďakoval na záver všetkým, ktorí toto bohumilé ekumenické spoločenstvo pripravili. Sestra Andrejka Deáková odovzdala kytice červených ruží dvom laickým misionárom a podporovateľom cirkevno-diakonických projektov na znak úcty a to: Ing. Antonovi Barcikovi, generálnemu riaditeľovi PC Ladce a Ing. Bronislavovi Brozdovi, konateľovi betonárskej spoločnosti Zibet Krakov. Záverečným požehnaním, ktoré mnohopočetnému bohoslužobnému zhromaždeniu udelil Mgr. Miroslav Martiš a piesňou Zbohom si dajme tieto ekumenické Bohoslužby konané pod biblickým mottom “Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Exodus 15,6) sa skončili. Ofera z týchto bohoslužieb vo výške  500 € bola určená na projekt „studne v Tanzánií“, kde  kresťania tvoria takmer polovicu populácie z toho sa 6,5 mil. hlási k evanjelickej  aug. vyznania cirkvi.

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

Komentáre sú uzatvorené