Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Kontakt

Adresa:

Evanjelický a. v. farský úrad
Školská 227/3
017 01 Považská Bystrica

Duchovný správca:

Ľubomír Marcina
tel. 0918 828 514
mail: info@diakoniakoseca.sk

 

Administrátor – zastupujúci farár

Peter Fabok
tel. 0918 828 488
mail: lazypodmakytou@gmail.com

 

Číslo zborového bankového účtu
SK86 0200 0000 0004 9094 5372