Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Seniorátne stretnutie žien

seniorátne stretnutie žien TUS PríbovceV nedeľu, 1. júna 2014 sa bude konať v CZ Príbovce pri Martine od 15.00 hod. stretnutie žien nášho Turčianskeho seniorátu na tému: Vzácne ženy rodu Révai.
Prednáškou poslúži najlepší znalec evanjelickej histórie na Slovensku doc. Miloš Kovačka.
Na tomto stretnutí predstaví členka CZ Lazy pod Makytou Emília Fojtíková gobelín ku 500. výr. reformácie.
Na toto stretnutie je pripravený autobus, ktorým pôjdu záujemkyne zo zborov púchovskej doliny.
Informácie na farskom úrade Púchov, u ses. farárky L. Rišiaňovej.

Poďakovanie mestu

mesto pb 001Vedeniu mesta Považská Bystrica ďakujeme aj z tohto miesta za poskytnutie dotácie.

Deň matiek

Z prác žiakov navštevujúcich evanj. nábož. výchovu na ZŠ Rozkvet.

Pozvánka

 

plagat gobelin web

Spoločenstvo evanjelických žien a CZ ECAV Lazy pod Makytou si dovoľujú pozvať na vnútromisijné stretutie spojené s prezentáciu pripravovaného gobelínu ku 500. výročiu Reformácie, a to v nedeľu, dňa 27. apríla 2014 o 15.00 hod. v Dome histórie /pri kultúrnom dome/ v centre obce, 200m od kostola.

Súčasťou stretnutie bude krátky biblický úvod /prosíme priniesť si so sebou Evanjelický spevník/, prezentácia gobelínu za náš Turčiansky seniorát, zhliadnutie grafického návrhu gobelínov ostatných seniorátov našej cirkvi a organizačné informácie k tomuto vznešenému projektu, ktoré sa budú týkať ďalšieho postupu v našich zboroch.

Zájazd do Kremnice

IMG_3544Fotografie zo zjazdu do CZ ECAV Kremnica na ekumenické podujatie Deň svetových modlitieb zo dňa 7. 3. 2014 za účasti 50 členov CZ Považská Bystrica a pracovníkov SED Košeca.
Mgr. Miroslav Kortman

 http://pb.ecav.eu/fotogaleria/kremnica/

 

Článok – na zamyslenie


DianPodstata slova ekumenizmus

Zamyslenie vzácneho hosťa ThLic. Mgr. Daniela Diana, kňaza, pedagóga a redaktora katolíckych periodík z Bratislavy v príhovore, ktorý odznel počas ekumenickej Bohoslužby v Považskej Bystrici v sobotu 25. januára 2014 na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

„Čo je to vlastne ekumenizmus? Vzájomné bratské spoznávanie sa, dialóg a spolupráca v duchu kresťanskej lásky. Jednota sa dá budovať len tam, kde je srdce, ochota počúvať druhého, viesť dialóg cez modlitbu a vytvárať vzájomné vzťahy. Úprimná láska zo srdca nikdy neosočuje a nehnevá sa. Ekumenizmus bez tohto je nezmysel a nedá sa uskutočňovať v praxi. Toto všetko mi preletelo mysľou, keď som v telefóne počul hlas dávneho priateľa brata diakona Ľubomíra Marcinu, ktorý ma pozýval na toto ekumenické stretnutie. Vzápätí sa mi vynorili spomienky a preniesol som sa o niekoľko desaťročí späť, keď sme sa stretávali v Púchove na fare katolíckej, alebo evanjelickej. Zarezonovali vo mne spomienky aj na detstvo prežité v dome oproti evanjelickému kostolu v Považskej Bystrici, kde z mojej izby som mal možnosť načúvať spevu nesúceho sa z tohto bohoslužobného priestoru. V živej pamäti mám krásne spomienky na vtedy tu pôsobiaceho pána farára Bajcára a jeho dobrú manželku, na stretnutia s nimi, keď nám často dávali ovocie z farskej záhrady, či ponúkli koláč. Veď som sa kamarátil s ich deťmi a chodil s nimi do tej istej školy. Neskôr v mojom novom bydlisku v Púchove bol ekumenizmus už zabehnutý ako praktický a živý. V jednotnom dialógu a v premáhaní zla, ktoré sa volalo diktatúra systému, nám boli príkladom vtedajší duchovní otcovia mesta Mons. Štefan Palkovič a senior Viktor Šimko, neskôr konsenior Ján Zaťko a napokon aj pán farár Vladimír Šefranko. Vzájomné vzťahy boli tak intenzívne, že vtedajší biskup ECAV Július Filo st., poslal svoje dielo knihu o ekumenizme na katolícku faru do Púchova, s prosbou o jej pripomienkovanie. Posledné stretnutie s pánom farárom Vladimírom Šefrankom, žijúcim na dôchodku v Modre a odovzdanie mu knihy Farár Púchova, kde je obsiahnutá celá jeho pohrebná reč na pohrebe Mons. Palkoviča, sa uskutočnilo krátko pred jeho odchodom do večnosti. Úžasné svedectvo a ovocie dialógu!

Ekuména bez predsudkov s uznaním a budovaním mostov, čoho ovocím je vzájomné uznanie sviatosti Krstu svätého a spoločný ekumenický preklad Biblie, vedie cez osobné vzťahy, modlitbu a obetu. Vďaka Bohu, že aj v dnešnej dobe je veľa ľudí v našich kresťanských spoločenstvách, ktorí nám ukazujú príklad a správnu cestu. Dnes za nich spoločne ďakujeme a prosme aj za seba samých.“

Oznamy

V nedeľu 9. februára 2014 sa bude konať po skončení služieb Božích pracovné stretnutie nášho presbyterstva. Hlavným bodom programu bude príprava výročného konventu.

V nedeľu 16. februára 2014 sa bude konať v rámci služieb Božích od 08.30hod. výročný celozborový konvent za občiansky rok 2013.

Správa z ekumenickej bohoslužby

IMG_3415Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  ukončili v sobotu 25. januára  prvýkrát v Považskej Bystrici ekumenické bohoslužby v evanjelickom a. v. kostole. Bohoslužieb slova sa zúčastnili  duchovní  a veriaci evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.  Za účasti viac ako 300 veriacich kázňou ‒ homíliou poslúžil Vdp. ThLic. Mgr. Daniel Dian, rímskokatolícky kňaz a pedagóg z Bratislavy, modlitby predniesli  deviati duchovní evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. Sväté texty čítali JUDr. Martin Kedro a Ing. Marcel Breče. Program obohatila sólovým spevom Dist. art. Terézia Janeková-Pálová s organovým sprievodom  Mgr. Jaroslavy Polákovej a organista Mgr. Aleš Tománek z Prahy. Bohoslužieb sa zúčastnil aj primátor mesta Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, ktorý krátkym príhovorom pozdravil prítomných veriacich. Vďaka za to, že sa takéto významné podujatie podarilo zorganizovať, patrí duchovnému správcovi diakonovi  Ľubomírovi Marcinovi z Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Považskej Bystrici. Vlani si tento cirkevný zbor pripomenul 70. výročie posvätenia tunajšieho Zborového domu. V jeho obnovených priestoroch  sa zriadil denný stacionár, ktorý bude slúžiť starším občanom mesta.

Pojem ekuména pochádza z gréckeho slova oikos – dom. Označuje sa ním aj celá obývaná zem. Ekuména je teda akási spoločná strecha nad všetkými kresťanskými cirkvami. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je spoločnou iniciatívou Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Ekumenické služby Božie sa konajú na Slovensku od roku 1997 vždy v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý býva každý rok od 18. do 25. januára. Výber témy, biblických textov a návrhy na konanie bohoslužieb pripravuje ekumenická skupina z inej krajiny. Tému na rok 2014 z 1Kor 1, 13a „Či je Kristus rozdelený?“ navrhla a spracovala ekumenická skupina kresťanov z Kanady. Vo svojej kázni na ňu s dôrazom na to, čo kresťanov vo svete i u nás doma spája, upriamil pozornosť veľkého počtu veriacich zhromaždených v chráme aj Vdp. Daniel Dian, rodák z Púchova, ktorý žil a pôsobil i v Považskej Bystrici.
Mgr. Miroslav Kortman

Fotogaléria tu>>>

Pozvánka

ekumenicke-bohosluzby-pozvanka

Rozpis služieb Božích počas sviatkov

BOHOSLUŽBY POČAS SVIATKOV
Evanjelický kostol, Školská ul., Pov. Bystrica

 • Štedrý večer * 24.12. * 17:00
  Slávnostné štedrovečerné služby Božie
 • I. sviatok vianočný * 25.12. * 8:30
  Slávnostné služby Božie s Jasličkovým programom detí
  10:30 Bodiná
 • II. sviatok vianočný – na Štefana * 26.12. * 8:30
  Služby Božie s velebnou sv. Večere Pánovej
 • Nedeľa po Vianociach * 29. 12. * sl. Božie * 8.30
 • Záver občianskeho roka * 31.12. * 17:00
  Ďakovné služby Božie
 • Nový rok * 1.1. * 8:30
  Novoročné slávnostné služby Božie
  10:30 Bodiná
Page 30 of 36« First...1020...2829303132...Last »