Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica,
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Vás v bratskej láske pozývajú na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 10. výročia posviacky Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci
a zriadenia Denného diakonického stacionára – SED Považská Bystrica, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. novembra 2013 o 9:00 hod.
v evanjelickom kostole v Považskej Bystrici.
Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku.
Programom poslúži spevokol CZ ECAV z Podlužian a mládežnícky zbor ECAV z Prahy.

Voľby biskupa VD

V  rámci služieb Božích v nedeľu, 20. októbra 2013 sa bude konať zborový volebný konvent, ktorého bodom bude hlasovanie konventuálov pri voľbe biskupa nášho Východného dištriktu. Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu na zasadnutí kandidačnej rady dňa 1. októbra 2013 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV Mgr. Ondreja Koča a Mgr. Slavomíra Sabola.
Životopis a program oboch kandidátov je v printovej verzii k dispozícii vo vestibule nášho chrámu, alebo na stránke našej evanjelickej cirkvi www.ecav.sk

Pozvánka

sulovV rámci podujatia Dňa európskeho kultúrneho dedičstva, ktorá bude prebiehať aj v nedeľu poobede, organizátori pozývajú na predstavenie histórie stavby, cirkevného zboru, prehliadku kostola, výstavu dobových fotografií kostola a fotografií zo života cirkevného zboru Súľov.

Ekumenická pobožnosť v Kostolci

V nedeľu, 8. septembra 2013 sa bude konať v Dome smútku v Kostolci od 14.00 hod. ekumenická pobožnosť.

detský denný tábor 2013

Stretnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať po službách Božích v nedeľu, dňa 18. 8. 2013. Program bude upresnený.

V nedeľu, dňa 25. 8. 2013 sa uskutoční v rámci služieb Božích zborový konvent.

Promócia a vyslanie do diakonickej služby

„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ V duchu slov Ž 111, 10 sme 30. júla 2013 prežívali požehnané chvíle pri odovzdávaní diplomu doktora medicíny dobrovoľnej spolupracovníčke SED v Košeci Linde Lazanovej.
Viac o správe si môžete prečítať tu >>>

Detský tábor

Správa a fotografie z detského tábora tu >>>

tábor fotoprezentácia na prezretie a stiahnutie /170MB/ tu >>>

 

 

Záznam slávnostných služieb Božích

Záznam slávnostných služieb Božích na internetovej televízii ECAV na Slovensku tu>>>

TV Považie

Záznam slávnosti bude vysielaný na TV Považie v nedeľu, dňa 14.7.2013 o 14:00hod. a reprízovaný v pondelok v rovnakom čase.

Page 30 of 35« First...1020...2829303132...Last »