Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Biblická olympiáda Turčiansky seniorát

Seniorátne kolo olympiády biblických vedomostí žiakov základných škôl a študentov stredných škôl sa konalo v piatok, 27. marca 2015 v priestoroch Biblickej školy v Martine od 09.30hod.

Zo seniorátu

Seniorátne presbyterstvo sa uskutoční dňa 5. marca 2015 o 17.00hod. v zborovej sieni v Žiline.
Seniorátny konvent sa bude konať v nedeľu, dňa 22. marca 2015 od 14.30hod. v Súľove /pobožnosť v chráme, rokovanie v kultúrnom dome/.

Presbyterstvo, konvent

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať v utorok, 10. februára 2015 o 17.00hod. Hlavným bodom programu bude príprava výročného celozborového konventu, ktorý sa bude konať v Nedeľu predpôstnu, 15. februára 2015 o 08.30hod. v rámci služieb Božích.

Inštalácia predsedníctva Turčianskeho seniorátu

V nedeľu, 11. januára sa bude konať od 14.00hod. v priestoroch Evanj. kostole v Žiline inštalácia, slávnostné uvedenie do funkcie nového predsedníctva nášho Turčianskeho seniorátu.

Vianočné vydanie zborového časopisu

014_12_december_Emanuel_A4Vianočné vydanie zborového časopisu Emanuel /vo formáte PDF na prezretie a stiahnutie tu/

Doplňujúce voľby zborového presbyterstva

V  rámci služieb Božích v nedeľu, 7. decembra 2014 sa bude konať zborový volebný konvent, ktorého bodom programu bude hlasovanie konventuálov pri doplňujúcej voľbe členov nášho presbyterstva. Voľby boli vyhlásené v oznamoch na sl. Božích 23. 11. 2014.

Zborové presbyterstvo nášho CZ na svojom zasadnutí 23. 11. 2014 navrhlo kandidátov na doplnenie presbyterstva, nakoľko niektorým členom skončilo volebné obdobie  a nastala potreba doplniť presbyterstvo o nových členov.  Navrhnutí kandidáti: Drblík Karol, Germanová Eva – nová kandidátka, Jurkovič Jozef, Kamas Pavol, Polláková Jaroslava – nová kandidátka, Kedro Peter – nový kandidát.

Kýčerského spievanky

pozvanka_Kycerskeho_spievanky__2014Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Obec Lazy pod Makytou, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou  a Naša dolina n.o.
pozývajú v nedeľu, dňa 30. novembra 2014, v I. nedeľu adventnú od 14.00 hod. do Domu histórie na III. ročník Kýčerského spievaniek.

Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ ku spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich ku rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Recitátor prednáša báseň naspamäť v rozsahu max. 5 minút.
Členov hodnotiacej poroty určí vedenie OZ Prameň spod Makyty.
Víťazi kategórií obdržia diplom a vecné ceny. Ostatní účastníci obdržia pamätný list a upomienkové predmety. Mená víťazov a fotografie z podujata budú umiestnené na www.kycersky.ecav.eu a postúpené regionálnej tlači.
Cestovné náklady si hradí každý účastník. Občerstvenie bude zabezpečené.

 

 

Súťaží sa v kategóriách:

1. kategória: 1.- 2. ročník ZŠ
2. kategória: 3.- 4. ročník ZŠ
3. kategória: 5.- 7. ročník ZŠ
4. kategória: 8.- 9. ročník ZŠ
5. kategória: 1.- 4. ročník SŠ

Podujatie bude sprístupnené širokej verejnosti. Vstup zdarma.
Informácie a prihlasovanie na webstránke: www.kycersky.ecav.eu

Služby Božie

IMG_4592* I.  nedeľa adventná  – 30. november * slávnostné služby Božie o 08.30 hod. v Považskej Bystrici.  Služieb Božích sa okrem iných hostí zúčastnil br. farár Johannes Hillger z Wittenbergu z NSR. Po skončení služieb Božích bol zasadený “strom reformácie”, a to pri príležitosti 80. výročia posvätenia filiálneho kostolíka v Bodinej.

fotogaléria tu >>>

 

Stolový kalendár

LazyPo skončení služieb Božích je možné zakúpiť stolový kalendár Lazy pod Makytou na rok 2015 v cene 2,50 €

Výsledky volieb

Výsledky volieb na funkciu predsedníctva Turčianskeho seniorátu

– Marián Kaňuch získal 1926 hlasov, 98,87% hlasov konventuálov a  Ján Beňuch získal 1925 hlasov, 98,81%.

Page 30 of 38« First...1020...2829303132...Last »