Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Ďakovné služby Božie v SED Košeca

?si=XBbQ-gZdu8YzeQbM […]

Pozvánka

[…]

Trojnásobná slávnosť

Jubilejné slávnosti v CZ Považská Bystrica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. (CZ) v Považskej Bystrici, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca (SED), zorganizoval prvú októbrovú nedeľu (17. po Sv. Trojici) vzácnu bohoslužobnú príležitosť. Za hlaholu zvonov a organovej hry, vstupovali v sprievode do kostola vzácni hostia, aby spolu s domácimi viery zasvätili Pamiatku posvätenia Zborového centra s kostolom pri jeho 80. […] […]

Slávnosť v Zbore

Nedeľa diakonie, Nedeľa po Vstúpení, 31. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zbore 21. mája 2023 […]

Duchovný príhovor

[…]

Pozvánka

[…]

Slávnosť v SED Košeca

[…]

Pozvánka

[…]

Prosba o venovanie 2 percent pre SED Košeca

Vážení členovia cirkevného zboru a sympatizanti, aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na práce Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré materiálne i personálne podporuje náš cirkevný zbor. Tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (ktoré vystaví Váš zamestnávateľ) a tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% z […] […]

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

Na sviatok Pamiatky reformácie v pondelok 31. októbra 2022 sa v Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich sme ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa nám doposiaľ dostalo, ale hlavne pri realizácii dvoch posledných projektov. Ako prvý treba spomenúť výmenu kotolne, ktorá bola po dvadsiatich […] […]

Page 1 of 41234