Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Slávnosť v Zbore

Nedeľa diakonie, Nedeľa po Vstúpení, 31. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zbore 21. mája 2023 […]

Duchovný príhovor

[…]

Pozvánka

[…]

Slávnosť v SED Košeca

[…]

Pozvánka

[…]

Prosba o venovanie 2 percent pre SED Košeca

Vážení členovia cirkevného zboru a sympatizanti, aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na práce Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré materiálne i personálne podporuje náš cirkevný zbor. Tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (ktoré vystaví Váš zamestnávateľ) a tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% z […] […]

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

Na sviatok Pamiatky reformácie v pondelok 31. októbra 2022 sa v Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich sme ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa nám doposiaľ dostalo, ale hlavne pri realizácii dvoch posledných projektov. Ako prvý treba spomenúť výmenu kotolne, ktorá bola po dvadsiatich […] […]

Diakonia Košeca

Drahí priatelia, v zastúpení košeckej Diakonie sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú podporu na obmenu kotolne, ktorá po 20 rokoch prevádzky vykazuje havarijný stav, čím ohrozuje prevádzku nášho sociálneho zariadenia. Väčšinu finančných prostriedkov sme získali od našho gen. sponzora. Do celkovej rozpočtovanej sumy 60 tis, € nám treba zabezpečiť cca 15 tis. €. Verím, že aj […] […]

25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

                        Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. pašií zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky […] […]

Pozvánka na slávnosť

[…]

Page 1 of 41234