Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

[…]

Seniorátny konvent vo Vrútkach

Seniorátny konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční 26. marca 2023 o 15.00 hod. v zborovom dome vo Vrútkach. […]

25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

                        Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. pašií zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky […] […]

Pozvánka

[…]

SPK Turčianskeho seniorátu

V pondelok, dňa 7. októbra 2019 sa uskutoční v zborových priestoroch nášho cirkevného zboru stretnutie duchovných nášho Turčianskeho seniorátu za účasti biskupov Júliusa Fila a Gezu Erniša. […]

Vnútromisijné podujatia v našom senioráte

Naplánované vnútromisijné podujatia v našom Turčianskom senioráte: ○ Duchovná pieseň – 26.4.2019, Martin ○ Stretnutie mládeže – 27.4.2019, Žilina ○ Stretnutie spevokolov – 19.5.2019 Mošovce (Turiec), 26.5.2019 – Žilina (Považská časť) ○ Futbalový turnaj – 17.8.2019, Trebostovo ○ Stretnutie diakonie – 7.9.2019, Martin ○ Stretnutie detí – 21.9.2019, ○ Stretnutie mužov – 19.10.2019, Krpeľany ○ Stretnutie neordinovaných a presbyterov – október 2019, Žilina ○ […] […]

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu

V nedeľu, dňa 31. marca 2019 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine uskutočnil výročný konvent nášho Turčianskeho seniorátu ECAV. […]

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, hosťovalo začiatkom augusta vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Katrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle v SRN. Naši vzácni hostia okrem bohatého týždňového programu, ktorý absolvovali po Slovensku a v susednom Poľsku, poslúžili napokon na službách Božích v nedeľu 5. augusta 2018 v košeckom evanjelickom kostole. Ten […] […]

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda. Brat biskup kázal v zrekonštruovanej rímskokatolíckej Kaplnke Sv. Trojice v Ilave na základe textu L 10, 21 – 24: „Pripomíname si […] […]

Duchovná pieseň

V piatok, dňa 13. apríla 2018 sa v Martine uskutočnilo seniorátne kolo 5. ročníka súťaže v sólovom speve “Duchovná pieseň” Turčianskeho seniorátu. Za náš cirkevný zbor sa zúčastnili tri deti – Adelka Ostrochovská z tretej základnej školy a Zuzka Deáková a Emka Markovičová zo súkromnej základnej školy. Získali strieborné pásmo a dve zlaté pásma. Adelka Ostrochovská bude reprezentovať náš […] […]

Page 1 of 3123