Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Slávnosť v Zbore

Nedeľa diakonie, Nedeľa po Vstúpení, 31. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zbore 21. mája 2023

Duchovný príhovor

Pozvánka

WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.03.49

Duchovný príhovor

Slávnosť v SED Košeca

WhatsApp Image 2023-04-07 at 14.39.16 WhatsApp Image 2023-04-07 at 14.39.16 (1) WhatsApp Image 2023-04-07 at 14.39.16 (2) WhatsApp Image 2023-04-07 at 14.39.16 (3)

Rozpis služieb Božích

tichý týždeň veľký týždeň naj - kópiaVeľký piatok – pašiové služby Božie s Večerou Pánovou o 08.30 hod. v P. Bystrici a o 11.00 hod. sviatočné služby Božie s Večerou Pánovou v SED Košeca

Veľkonočná nedeľa – slávnostné služby Božie o 08.30h v P. Bystrici a o 10.00 hod. v Bodinej.

Veľkonočný pondelok – slávnostné služby Božie o 10.00 hod. v SED Košeca

Pozvánka

WhatsApp Image 2023-03-23 at 11.34.59

Seniorátny konvent vo Vrútkach

Seniorátny konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční 26. marca 2023 o 15.00 hod. v zborovom dome vo Vrútkach.

Prosba o venovanie 2 percent pre SED Košeca

Vážení členovia cirkevného zboru a sympatizanti,

aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na práce Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré materiálne i personálne podporuje náš cirkevný zbor.

Tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (ktoré vystaví Váš zamestnávateľ) a tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% z dane je potrebné odovzdať na daňovom úrade do 30. apríla 2023.

Vyhlásenie_SED_Koseca_za_2022

alebo https://www.diakoniakoseca.sk/documents/Vyhlasenie2022.pdf

Prosba o úhradu cirkevnej dane

V mene vedenia zboru sa úctivo obraciame na členov zboru, ktorí pozabudli v každodenných povinnostiach na úhradu cirkevnej dane, cirkevného príspevku.
Výška príspevku členov vo veku do konfirmácie je 5€ a dospelých 10€.
Úhrada je možná osobne u ses. pokladníčky v kancelárii zborového domu pred alebo po nedeľných službách Božích alebo internetbankingom na účet SK86 0200 0000 0004 9094 5372
Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno, bydlisko a rok, za ktorý sa suma uhrádza.
Zbor sa nachádza v neľahkej finančnej situácii, keďže takmer 200 evidovaných členov neuhradilo cirkevný príspevok za minulý, resp. predchádzajúce roky.
Okrem toho náš zbor musí odvádzať /aj za dlhoročných neplatičov/ nemalé finančné sumy na vyššie cirkevno-organizačné jednotky.

Ďakujeme!

Page 3 of 3812345...102030...Last »