Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 2. nedeľu adventnú dňa 10. decembra 2023 o 8.30 hod. Téma: „Kráľovstvo Božie prichádza”. V stredu 13. decembra sa o 17.00 hod. uskutoční 2. adventná večiereň. 3. nedeľa adventná – 17. december 2023 o 08.30 hod. – Považská Bystrica, služby Božie s Večerou Pánovou – Bodiná, služby Božie […] […]

Prvá adventná nedeľa v Bodinej

foto: r. Bošková […]

4. adventná nedeľa

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 4. nedeľu adventnú, ktoré sa uskutočnia dňa 19. decembra 2021 v našom kostole v tradičnom čase o 08.30 hod. Téma: „Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi“ Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej. Služby Božie pre max. 30 prítomných sa uskutočnia v režime „OP“ /očkovaní, prekonaní/. Služby Božie s prisluhovaním sviatosti […] […]

Tlačová správa z posviacky kríža v Bodinej

V nedeľu 7. novembra 2021 sa konala vo filiálke považskobystrického cirkevného zboru – Bodiná posviacka nového kríža na miestnom evanjelickom cintoríne. Vytvorenie a osadenie nového kríža je výsledkom obetavosti a horlivosti členov tejto našej, čo do počtu duší neveľkej fílie. Nový kríž nahradil doterajší z roku 1971, ktorý bol už značne zubom času poškodený. Akt […] […]

Posviacka kríža v Bodinej

S radosťou oznamujeme, že v nedeľu 7. novembra 2021 o 14.00 hod. bude na cintoríne v Bodinej slávnostne posvätený nový kríž. Vytvorenie a osadenie kríža je výsledkom obetavosti a horlivosti členov našej fílie Bodiná. Akt posviacky vykoná senior Turčianskeho seniorátu ECAV Marián Kaňuch za účasti administrátora Petra Faboka. […]