Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

4. adventná nedeľa

4 adventné svieceV bratskej láske pozývame na služby Božie na 4. nedeľu adventnú, ktoré sa uskutočnia dňa 19. decembra 2021 v našom kostole v tradičnom čase o 08.30 hod.
Téma: „Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi
Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.
Služby Božie pre max. 30 prítomných sa uskutočnia v režime „OP“ /očkovaní, prekonaní/.

Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej v Bodinej sa uskutočnia so začiatkom o 10.00 hod. v režime OP.

3. nedeľa adventná

3 advent kerzen

3 advent kerzen

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 3. nedeľu adventnú, ktoré sa uskutočnia dňa 12. decembra 2021 v našom kostole v tradičnom čase o 08.30 hod.
Téma: „Pripravovateľ cesty Pánovi“
Služby Božie pre max. 30 prítomných sa uskutočnia v režime „OP“ /očkovaní, prekonaní/.

Správy z brigády

PB brigáda 2PB brigádaV utorok 23. novembra 2021 sa v našom CZ konala brigáda, v rámci ktorej sa ošetril živý plot z tuje v zborovom areáli.
Odborné zostrihanie previedol záhradník Matej Smutný z Ladiec za výdatnej pomoci br. kurátora Pavla Kamasa a pracovníkov SED v Košeci – Ing. Jakuba Rosu a Jakuba Šebestu.
Odvoz zostrihaného odpadu bol taktiež zabezpečený dodávkou z košeckej diakonie.
Za prevedenú prácu na skrášlení a ošetrení areálu nášho CZ vyslovujem ochotným brigádnikom srdečné poďakovanie.
Ľubomír Marcina, duchovný správca

Ponuka publikácií

Tranovského kniha 2022 kalendár Tranosiuc 2022Vážení členovia zboru, u ses. presbyterky a kostolníčky Evy Kamasovej je možnosť zakúpiť si publikácie najmä z produkcie Tranoscia.
V prípade starších členov zboru je možné doručenie osobne k domu.

Informácie u administrátora Petra Faboka na tel. 0918 828 488 alebo lazypodmakytou@gmail.com

Nástenný kalendár  6 eur
Stolový kalendár  4 eurá
Diár evanjelika  7 eur
Tranovského ročenka  5 eur
Smieť žiť pre Krista (úvahy na každý deň)  5 eur

Dôležitý oznam

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa až do odvolania nebudú vykonávať služby Božie v prezenčnej forme.
Služby Božie z iných zborov je možné nájsť si prostredníctvom ecav.sk alebo z púchovského zboru na TV Považie od 10.00-11.00 hod.

Služby Božie na Poslednú nedeľu cirkevného roka

kríž večnosť nedeľa večnostiV bratskej láske pozývame na služby Božie na 25. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 21. novembra 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Téma nedele: „O bdelosti a očakávaní.”

Služby Božie sa budú konať v režime “OTP“.

Tlačová správa z posviacky kríža v Bodinej

pohľad spreduV nedeľu 7. novembra 2021 sa konala vo filiálke považskobystrického cirkevného zboru – Bodiná posviacka nového kríža na miestnom evanjelickom cintoríne. Vytvorenie a osadenie nového kríža je výsledkom obetavosti a horlivosti členov tejto našej, čo do počtu duší neveľkej fílie. Nový kríž nahradil doterajší z roku 1971, ktorý bol už značne zubom času poškodený.  Akt posviacky vykonal  vznešený brat senior TUS Marián Kaňuch za asistencie administrátora CZ Petra Faboka.  Brat senior sa prítomným prihovoril na základe textu:  4. M 21,4-9.
“Boží ľud, keď putoval do zasľúbenej zeme,  cesta z otroctva do slobody bola veľmi dlhá a nebola jednoduchá. Podľa biblických záznamov trvala 40 rokov. Izraelský národ po 400 ročnom zajatí vyšiel z Egypta a putoval do zasľúbenej zeme. Ľudia boli unavení, cestou zažívali frustrácie, zápasy, hnevy, reptania. Neraz sa ich zmocnila malomyseľnosť a rezignácia.
Aj my žijeme v dobe, ktorá určitým spôsobom nie je jednoduchá, čelíme výzvam a problémom. Ľudia zvyknú reptať na vládu, cirkev, režim, susedov… Zmalomyseľnenie a reptanie neprináša požehnanie, riešenie, ale iba ďalšie problémy…
Prišiel prirodzený trest za reptanie, rúhania ľudu. Ľud si ale uvedomil svoju chybu. Požiadal Mojžiša o modlitbu, pomoc, riešenie. Uznali, že zhrešili proti Hospodinovi i Mojžišovi. Mojžiš zhotovil medeného hada, serafa a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, ale  pozrel sa na medeného hada, ostal nažive. Ľudia sa začali modliť, uvedomili si, že reptanie neprinesie riešenie problému.
Bratia a sestry, po vašom úsilí a vnútornej zodpovednosti ste sa rozhodli a vyhotoviť na tomto cintoríne v Bodinej nový kríž. Tento kríž je oveľa vyšší, ako ostatné kríže na tomto cintoríne. Nemožno ho minúť, je ho vidno z ulice  i z cesty. Kríž je znakom záchrany, spásy… Podobne sa tomu spieva v známej piesni „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený..“  Na kríži zomieral Ježiš Kristus, ktorého podobizeň je na tomto kríži. Zomieral za hriechy každého z nás, lebo každý z nás je „poštípaný“ hriechom. Hroby nás upriamujú na ľudskú časnosť, ale kríž nás upriamuje na večnosť. Kresťanská viera stojí na základe vzkriesenia. Kristus vstal z mŕtvych, i my raz vstaneme… Kto pozrel vtedy na vtedajší symbol, bol zachránený. Kto verí v Neho, kto vkladá svoj život do Jeho rúk, bude zachránený, bude večne žiť.”
V Bodinej sa nachádza útulný kostolík s vežou a zvonom, kde sa raz mesačne v nedeľu dopoludnia konajú služby Božie. Aj tento kostolík prešiel opravou aj nadobudnutím nového zariadenia. To všetko predovšetkým vďaka nášmu obetavému duchovnému pastierovi Ľubomírovi Marcinovi, ktorý pre tento bohoslužobný priestor zabezpečil nové krištáľové lustre, organ, oltárne svietniky s krížom, súpravy k večeri Pánovej, svätému krstu a nový oltárny obraz. V neposlednej miere cirkevníčky dali zhotoviť nové zelené rúcho a cirkevníci previedli náter strechy kostola.  Za pomoci obce a Považskej cementárne Ladce bol oplotený  evanjelický cintorín. Želáme našej filiálke v Bodinej, hojnosť Božieho požehnania a horlivosti, ktorá môže inšpirovať aj iné cirkevné zbory v našej drahej ECAV na Slovensku.

Peter Fabok
farár – administrátor

foto: Róbert Filo, Jaroslav Boško, Peter Fabok
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/posviacka-kriza-v-bodinej

Posviacka kríža v Bodinej

kríž BodináS radosťou oznamujeme, že v nedeľu 7. novembra 2021 o 14.00 hod. bude na cintoríne v Bodinej slávnostne posvätený nový kríž.
Vytvorenie a osadenie kríža je výsledkom obetavosti a horlivosti členov našej fílie Bodiná.
Akt posviacky vykoná senior Turčianskeho seniorátu ECAV Marián Kaňuch za účasti administrátora Petra Faboka.

Rozlúčka s Emíliou Zemančíkovou

parte Zemančíková

Služby Božie na Pamiatku reformácie

pamiatka reformácie

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 22. nedeľu po Svätej Trojici, počas ktorých si pripomenieme Pamiatku reformácie.
Služby Božie, počas ktorých sa uskutoční slávnosť konfirmácie, pripomenieme si s vďakou 30. výročie ordinácie br. farára Ľ. Marcinu a jeho životné jubileum, sa uskutočnia dňa 31. októbra 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.

Služby Božie sa budú konať v režime “OTP”.
Od 08.00 hod. bude zdravotníčka pre záujemcov vykonávať v zborovej miestnosti antigénové testy.

Page 5 of 36« First...34567...102030...Last »