Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Diakonia Košeca

Drahí priatelia,
v zastúpení košeckej Diakonie sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú podporu na obmenu kotolne, ktorá po 20 rokoch prevádzky vykazuje havarijný stav, čím ohrozuje prevádzku nášho sociálneho zariadenia. Väčšinu finančných prostriedkov sme získali od našho gen. sponzora.
Do celkovej rozpočtovanej sumy 60 tis, € nám treba zabezpečiť cca 15 tis. €.
Verím, že aj Vaším dobrovoľným príspevkom napomôžete dobrej veci. Prípadny dar, prosím, pošlite na učet košeckej Diakonie: SK290200 0000 0030 21845372, alebo osobne v našej kancelárii.
Ochotného darcu miluje Boh. 

S vďakou a úctou Ľ. Marcina, správca SED

Služby Božie

milosrdný samaritánV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 13. nedeľu po Svätej Trojici dňa 11. septembra 2022 o 8.30 hod.
Téma: „Môj blížny”.

Súčasťou služieb Božích bude volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV.
Zoznam kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská sú okrem EPsT k dispozícii na
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd

 

Záznam služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici s blahoželaním

25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

20220415_08412420220415_091926

20220415_11033020220415_105131

20220420_104748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. pašií zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky Jaroslavy Polákovej – „Golgota“. Rovnako tieto sviatočné služby Božie spestril spevom folklórny súbor Záriečanka s priliehavou piesňou „Blízko kríža“. Kázňou slova Božieho poslúžil vzácny hosť Marián Čop, biskup ECAV z Prahy na základe sv. textu: Mt 27, 54.
Následne chrámové zhromaždenie pozdravil po organovom vstupe koncertného umelca Martina Ragulu, senior TUS Marián Kaňuch:„Veľa vzácnych udalosti sa nám dnes spojilo. Ja chcem zdôrazniť tri veci v tomto mojom príhovore:

  1. Služba – Diakonia: Anglický farár, kazateľ John Wesley raz povedal výrok, ktorý si veľmi dobre pamätám, a zároveň si uvedomujem jeho silu, vážnosť, ale aj ťažkosť naplnenia: „Robte všetko dobro, čo môžete, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všetkými spôsobmi ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, tak dlho, ako môžete.” Ak je niekto povolaný, pozvaný, vyzvaný konať dobro, a aj to robí tak to je určite diakonia. Diakonická služba tým, ktorí to najviac potrebujú. Robiť dobro všetkým je veľká úloha diakonie a diakonickej služby. Starať sa o všetkých ľudí. Núdznych. Utrápených.  Chorých. Vládnych. Nevládnych. Je to náročná služba. Náročné poslanie “robiť všetko dobro, čo môžeme, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všetkými spôsobmi ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, tak dlho, ako môžete” Vy to robíte už 25 rokov. A kiež máte silu, energiu robiť to aj naďalej. Chcem pri tomto 25. výročí Diakonie Košeca v mene predsedníctva TUS poďakovať celému kolektívu pod vedením brata správcu Ľubomíra Marcinu, brata riaditeľa Marcela Breče a predsedníčka správnej rady Anny Kušnírovej, ale aj všetkým vám nemenovaným a o to viac dôležitým a potrebným pracovníkom za všetku vašu službu, ochotu starať sa o ľudí, ktorí sú vám zverení. Ďakujeme vám za všetku námahu a odpustite nám, ak ste mali niekedy pocit, že ste boli zabudnutí, či ste museli zápasiť sami a cítili ste, že by ste potrebovali viac podpory, či záujmu zo strany seniorátu, či cirkvi. Mysleli sme v modlitbách na vás. Nech vás všetkých Pán Boh posilňuje a nech každý váš klient, ten, ktorý je súčasťou vašich služieb zažíva vašu lásku, starostlivosť a opateru.
  2. Spomienka – na sestru Zuzanu Drblíkovú: Nedávno ste sa lúčili so svojou vzácnou spolusestrou Zuzanou, ktorá sa tiež ako pedagóg snažila konať dobro tým najmenším: deťom. Vďaka Bohu za ňu. Veľa spomienok zostane vo vašich srdciach, ktoré vám ju budú pripomínať. Ďakujeme Pánu Bohu za jej život, službu v CZ a konanie dobra. A nech aj my všetci konáme dobro. A pomocou nech nám je Pán Ježiš Kristus.
  3. Pripomenutie – Ježiš Kristus: Dnes na Veľký piatok môžeme pozerať ešte na väčšie dobro, ktoré je pre nás zdrojom všetkej inšpirácie a tým je ukrižovaný Pán Ježiš Kristus. Sk 10,38: “Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil.” On konal dobro, aby sme my mohli konať dobro. Kiež aj na dnešných službách Božích o to viac vidíme a poznáme dobro, ktoré On pre nás vykonal. Pán Ježiš prišiel slúžiť a položiť svoj život. To bolo to najvyššie a najväčšie dobro, ktoré bolo voči nám prejavené na tomto svete. Nech nás všetkých Pán Boh žehná a posilňuje. Pokoj Boží s nami všetkými.

Čítaj ďalej 25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

Rozlúčili sme sa…

rozlucka ZDrozlucka ZD Drblikováhttps://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/odisla-vzacna-sestra-mgr-zuzana-drblikova

Rozlúčka

parte Drblikova

Pozvánka na slávnosť

Oznam slávnosť Čop 2022

Potravinový dar

zbierka košecazbierka Košeca diakoniaSponzori košeckej diakonie opäť darovali potraviny pre ukrajinske mamičky s deťmi ubytované v penzióne Lutherov dom v Partizánskej Ľupči.
Ochotného darcu miluje Boh!

Zasadnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie presbyterstva sa uskutoční v stredu o 17.00 hod. v zborovej miestnosti. Hlavným bodom je príprava zborového konventu.
Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2021 sa uskutoční v nedeľu 13. marca 2022 na 2. nedeľu pôstnu od 08.30 hod.

Služby Božie

The Temptation in the Wilderness 1824 John St John Long 1798-1834 Purchased 1986 http://www.tate.org.uk/art/work/T04169

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať v nedeľu 6. marca 2022 na 1. pôstnu nedeľu o 8.30 hod.
Téma: “Boj s pokušeniami”.

Nariadením Vlády SR sa od 26.2.2022 rušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria aj bohoslužby, má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity. V interiéri zostáva povinný respirátor.

 

Page 5 of 38« First...34567...102030...Last »