Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie presbyterstva

voľby ruka urna ecav hlasovanieV bratskej láske pozývame členov zborového presbyterstva na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 23. februára 2024 o 17.00 hod. v zborových priestoroch.
Hlavným bodom programu bude príprava celozborového výročného konventu, ktorý sa uskutoční na 2. pôstnu nedeľu 25. februára 2024 a príprava volieb presbyterov po 6-ročnom volebnom období.

Ďakovné služby Božie v SED Košeca

?si=XBbQ-gZdu8YzeQbM

Poďakovania zboru

basen 001

Blahoprianie

WhatsApp Image 2023-12-17 at 15.29.15Br. farárovi Ľubomírovi Marcinovi blahoželáme k narodeninám a aj pri dovŕšení dôchodkového veku mu prajeme od nebeského Pána hojnosť zdravia, osobného šťastia a ďalšieho požehnaného pôsobenia v diakonii i na vinici Pánovej.

Peter Fabok
administrátor
foto: Samuel Boško

 

Rozpis služieb Božích Vianoce 2023

vianoce 2023

Služby Božie

kráľovstvo Božie prichádzaV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 2. nedeľu adventnú dňa 10. decembra 2023 o 8.30 hod.
Téma: „Kráľovstvo Božie prichádza”.

V stredu 13. decembra sa o 17.00 hod. uskutoční 2. adventná večiereň.

3. nedeľa adventná – 17. december 2023 o 08.30 hod. – Považská Bystrica, služby Božie s Večerou Pánovou
– Bodiná, služby Božie s Večerou Pánovou o 10.30 hod.

Prvá adventná nedeľa v Bodinej

foto: r. BoškováWhatsApp Image 2023-12-04 at 14.24.02

Pozvánka

WhatsApp Image 2023-11-13 at 10.07.43

Trojnásobná slávnosť

910Jubilejné slávnosti v CZ Považská Bystrica

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. (CZ) v Považskej Bystrici, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca (SED), zorganizoval prvú októbrovú nedeľu (17. po Sv. Trojici) vzácnu bohoslužobnú príležitosť. Za hlaholu zvonov a organovej hry, vstupovali v sprievode do kostola vzácni hostia, aby spolu s domácimi viery zasvätili Pamiatku posvätenia Zborového centra s kostolom pri jeho 80. výročí, Pamiatku posvätenia SED Košeca pri jeho 20. výročí, ako aj slávnosť Konfirmácie.

CZ ECAV Považská Bystrica vznikol v druhej pol. 16. stor. a v období násilnej rekatolizácie zanikol. Takmer po 250-ročnom útlaku evanjelikov sa začal budovať nový základ evanjelického Siona na Považí. Dňa 25. júna 1939 bola v Považskej Bystrici usporiadaná prvá bohoslužobno-misijná slávnosť, ktorej sa zúčastnilo okolo 600 veriacich za účasti biskupa Dr. S. Š. Osuského. O rok neskôr sa pristupuje už k osamostatneniu CZ od púchovskej matkocirkvi. V nedeľu 25. júna 1940 sa konala slávnosť položenia základného kameňa a o 3 roky neskôr posviacka nového Zborového centra. Celé dielo bolo budované za výnimočných, organizačných schopností farára – trpiteľa, Petra Škodáčka z Púchova (perzekvovaný a väznený komunistickým režimom) a kurátora Milana Kortmana, ako aj ďalších horlivých členov CZ. Napokon je od roku 1954 v Považskej Bystrici systematizovaná kňazská stanica, ktorú postupne obsadzovali duchovní: Jan Bajcar, Jaroslav Moncoľ, Miloslav Blaho, Jaroslav Otepka a od 1.12.2009 Ľubomír Marcina, pod vedením ktorého prebehla rozsiahla, generálna oprava Zborového centra, výmena zariadenia v kostole a nadstavba veže so štyrmi zvonmi. Slávnosť posviacky obnoveného Zborového centra sa konala 5. septembra 2010.

Čítaj ďalej Trojnásobná slávnosť

Smútočný oznam

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 69 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka, prastará matka Marta Kerešová, rodená Minarčíková.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime vo štvrtok 21. septembra 2023 o 12.00 hod. na novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Page 2 of 3812345...102030...Last »