Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 1. nedeľu adventnú dňa 3. decembra 2023 o 8.30 hod. Téma: „Pán prichádza”. Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej. […]

Pozvánka

[…]

Pozvánka

[…]

Rozpis služieb Božích

Veľký piatok – pašiové služby Božie s Večerou Pánovou o 08.30 hod. v P. Bystrici a o 11.00 hod. sviatočné služby Božie s Večerou Pánovou v SED Košeca Veľkonočná nedeľa – slávnostné služby Božie o 08.30h v P. Bystrici a o 10.00 hod. v Bodinej. Veľkonočný pondelok – slávnostné služby Božie o 10.00 hod. v […] […]

Pôstne večierne

5.pôstna večiereň sa uskutoční v stredu, dňa 29. marca 2023 o 17.00 hod. v zborových priestoroch. […]

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie

[…]

Služby Božie

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 30. októbra 2022 sa uskutočnia o 08.30 hod. Počas nich si pripomenieme Pamiatku zosnulých. Služby Božie pri 505. výročí reformácie sa uskutočnia v pondelok 31. októbra 2022 o 17.00 hod. Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci pozýva v pondelok 31. októbra na reformačné služby Božie spojené s prisluhovaním Večere […] […]

Z Poďakovania za zemské úrody

[…]

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 13. nedeľu po Svätej Trojici dňa 11. septembra 2022 o 8.30 hod. Téma: „Môj blížny”. Súčasťou služieb Božích bude volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV. Zoznam kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská sú okrem EPsT k dispozícii na https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd   […]

Záznam služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici s blahoželaním

[…]

Page 1 of 912345...Last »