Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Záznam služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici s blahoželaním

[…]

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 8. nedeľu po Svätej Trojici dňa 7. augusta 2022 o 8.30 hod. Téma: „Výstraha pred zvodmi“. […]

25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

                        Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. pašií zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky […] […]

Pozvánka na slávnosť

[…]

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať v nedeľu 6. marca 2022 na 1. pôstnu nedeľu o 8.30 hod. Téma: “Boj s pokušeniami”. Nariadením Vlády SR sa od 26.2.2022 rušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria […] […]

Rozpis služieb Božích

[…]

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie

V bratskej láske Vás pozývame na služby Božie: Štedrý večer – 24. december 2021 o 17.00 hod. P. Bystrica 1. slávnosť vianočná / Božie narodenie – 25. december o 8.30 hod. P. Bystrica. Bodiná o 10.00 hod. 2. slávnosť vianočná / Pamiatka mučeníka Štefana – 26. december o 8.30 hod. P. Bystrica Všetky služby Božie sa konajú v režime “OP” […] […]

4. adventná nedeľa

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 4. nedeľu adventnú, ktoré sa uskutočnia dňa 19. decembra 2021 v našom kostole v tradičnom čase o 08.30 hod. Téma: „Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi“ Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej. Služby Božie pre max. 30 prítomných sa uskutočnia v režime „OP“ /očkovaní, prekonaní/. Služby Božie s prisluhovaním sviatosti […] […]

3. nedeľa adventná

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 3. nedeľu adventnú, ktoré sa uskutočnia dňa 12. decembra 2021 v našom kostole v tradičnom čase o 08.30 hod. Téma: „Pripravovateľ cesty Pánovi“ Služby Božie pre max. 30 prítomných sa uskutočnia v režime „OP“ /očkovaní, prekonaní/. […]

Služby Božie na Poslednú nedeľu cirkevného roka

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 25. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 21. novembra 2021 o 08.30 hod. v našom kostole. Téma nedele: „O bdelosti a očakávaní.” Služby Božie sa budú konať v režime “OTP“. […]

Page 1 of 912345...Last »