Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie

[…]

Služby Božie

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 30. októbra 2022 sa uskutočnia o 08.30 hod. Počas nich si pripomenieme Pamiatku zosnulých. Služby Božie pri 505. výročí reformácie sa uskutočnia v pondelok 31. októbra 2022 o 17.00 hod. Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci pozýva v pondelok 31. októbra na reformačné služby Božie spojené s prisluhovaním Večere […] […]

Z Poďakovania za zemské úrody

[…]

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 13. nedeľu po Svätej Trojici dňa 11. septembra 2022 o 8.30 hod. Téma: „Môj blížny”. Súčasťou služieb Božích bude volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV. Zoznam kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská sú okrem EPsT k dispozícii na https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd   […]

Záznam služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici s blahoželaním

[…]

25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

                        Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. pašií zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky […] […]

Pozvánka na slávnosť

[…]

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať v nedeľu 6. marca 2022 na 1. pôstnu nedeľu o 8.30 hod. Téma: “Boj s pokušeniami”. Nariadením Vlády SR sa od 26.2.2022 rušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria […] […]

Rozpis služieb Božích

[…]

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie

V bratskej láske Vás pozývame na služby Božie: Štedrý večer – 24. december 2021 o 17.00 hod. P. Bystrica 1. slávnosť vianočná / Božie narodenie – 25. december o 8.30 hod. P. Bystrica. Bodiná o 10.00 hod. 2. slávnosť vianočná / Pamiatka mučeníka Štefana – 26. december o 8.30 hod. P. Bystrica Všetky služby Božie sa konajú v režime “OP” […] […]

Page 1 of 912345...Last »