Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Ekumenická pobožnosť v Kostolci

V nedeľu, 8. septembra 2013 sa bude konať v Dome smútku v Kostolci od 14.00 hod. ekumenická pobožnosť.

detský denný tábor 2013

Stretnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať po službách Božích v nedeľu, dňa 18. 8. 2013. Program bude upresnený.

V nedeľu, dňa 25. 8. 2013 sa uskutoční v rámci služieb Božích zborový konvent.

Promócia a vyslanie do diakonickej služby

„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ V duchu slov Ž 111, 10 sme 30. júla 2013 prežívali požehnané chvíle pri odovzdávaní diplomu doktora medicíny dobrovoľnej spolupracovníčke SED v Košeci Linde Lazanovej.
Viac o správe si môžete prečítať tu >>>

Detský tábor

Správa a fotografie z detského tábora tu >>>

tábor fotoprezentácia na prezretie a stiahnutie /170MB/ tu >>>

 

 

Záznam slávnostných služieb Božích

Záznam slávnostných služieb Božích na internetovej televízii ECAV na Slovensku tu>>>

TV Považie

Záznam slávnosti bude vysielaný na TV Považie v nedeľu, dňa 14.7.2013 o 14:00hod. a reprízovaný v pondelok v rovnakom čase.

Zosnul farár Jaroslav Moncoľ

Jaroslav MoncolMoncolNa Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ,
evanjelický a. v. farár v. v., ktorý pôsobil aj v našom cirkevnom zbore.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

* * *

Do Považskej Bystrice prišiel z Krompách, kde posledné 3 roky bol námestným kňazom. Po ustanovení Generálnym biskupským úradom v Bratislave s platnosťou od 1. 8. 1973 sa začína jeho pôsobenie v Považskej Bystrici. Najprv ako námestný farár a od 1. 9. 1987 do 15. 8. 1990 ako riadne zvolený farár viedol cirkevný zbor v období tzv. konsolidácie, keď cirkev a náboženstvo trpeli pod silným politickým a ideologickým tlakom. Napriek všetkým ťažkostiam, vyplývajúcim z postavenia evanjelického farára, venoval sa s celou svojou rodinou veľmi zodpovedne a oddane duchovnej službe. Odbavoval služby Božie, vyučoval deti, viedol mládež, snažil sa udržať malý zmiešaný spevokol. Popri duchovnej práci sa venoval údržbe a opravám Zborového domu.  Pôsobenie v Považskej Bystrici ukončil  19. augusta 1990. Rozhodol sa odísť do svojho rodného kraja, kde aj po odchode na dôchodok krátko pomáhal cirkevnému zboru v Poltári.
S manželkou Annou, rod. Kachničovou žil v Uhorskom pri Lučenci. Spolu vychovali dcéry Kornéliu a Júliu, obe sú farárkami ECAV na Slovensku. J. Moncoľ napísal viaceré teologicky orientované práce a napísal pozoruhodnú knihu Zákon a evanjelium, ktorá je súhrnom jeho celoživotného štúdia v tejto tematike.

Mgr. Miroslav Kortman

Správa zo slávnosti na www.ecav.sk

slávnostné služby BožieSpráva zo slávnosti na stránke Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku www.ecav.sk tu>>>

Pamätnica v predaji

Pamätnicu Evanj. a.v. cirkevného zboru Považská Bystrica je možné zakúpiť si počas najbližších nedieľ v prijímacej kancelárii vo vestibule nášho zborového centra.
Cena Pamätnice je 5 €.

Page 32 of 36« First...1020...3031323334...Last »