Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie presbyterstva

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo v stredu, dňa 1. februára 2017 o 18.00 hod. v zborovej miestnosti.
Hlavným bodom bola príprava celozborového konventu.

Komentáre sú uzatvorené