Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

20 rokov služby SED v Košeci

001056030025008069070084

 

 

 

 

 

V stredu, dňa 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia.
Začiatky neboli jednoduché. Museli sme sa boriť s mnohými ťažkosťami a prekonávať rôzne prekážky, aby tento ušľachtilý projekt mohol slúžiť našim blížnym odkázaným na praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu. Začínali sme s terénnou opatrovateľskou službou, kde okrem opatrovateliek túto službu vykonávali aj mnohí „civilkári“ z náhradnej vojenskej služby. Popri tom sme započali s výstavbou terajšieho diakonického zariadenia. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov výstavba prebiehala etapovite. Kapacita v dnešnom modernom, špičkovo vybavenom zariadení je 70 klientov o ktorých sa stará kolektív 45 kvalifikovaných zamestnancov s mnohými ďalšími spolupracovníkmi. V rámci siete stredísk ED ECAV na Slovensku to košecké sa radí medzi najväčších a čo do kvality poskytovaných sociálnych služieb v rámci trenčianskeho samosprávneho kraja je bezkonkurenčné! Za toto dielo lásky a služby ako aj jeho 20 ročnú činnosť sme ďakovali  v rámci Slávnostnej adventnej večierne, ktorú sme zorganizovali na stredu 14. decembra do košeckého evanjelického kostola. Pútavou kázňou bohoslužobné zhromaždenie oslovil br. biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda na text: Skutky apoštolov 9,36.  „Byť bohatý, mať všetkého hojnosť  je snom nejedného človeka. Ale je to naozaj to pravé bohatstvo, o ktoré sa majú ľudia vo svojom živote snažiť? Fakt si myslíme, že podriadiť svoj život hlavne hromadeniu majetkov, hmotného zabezpečenia je to správne? Veľa krát sa stáva, že ten čo má už všetkého dostatok, chce ešte viac a viac. Takýto človek sa stáva otrokom svojej mamony. Náš kázňový text nám hovorí o žene menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Žila v prístavnom meste Jope. Ako prístavné mesto malo veľmi zmiešané obyvateľstvo: Židov, Helenistov, Grékov a iných. Zaujímavosťou je, že tam boli už aj kresťania a medzi nimi vynikala Tabita. Vieme o nej, že bola učeníčkou, konala mnoho dobrých skutkov. Pre vdovy v meste šila šaty, plášte a dávala chudobným almužny. Nemala čas sa veľmi zaoberať sama sebou, pomáhala tým, čo to potrebovali.
Aj dnes máme medzi nami takých o ktorých môžeme povedať, že sú bohatí na dobré skutky. Ste to aj vy, ktorí ste pred 20 rokmi pochopili, že naša viera sa prejavuje aj skutkami lásky. Pán Ježiš sa teší, keď vidí ľudí, ktorí veria v Neho naozaj úprimne a ich živá viera sa prejavuje automatickým konaním dobrých skutkov. Každý človek má nejaký talent a je dobre, keď ho bude rozvíjať a bude vedieť ním pomôcť aj druhým.  Využime svoje dobré schopnosti nielen pre seba, ale pomôžme aj iným! Prajem Vám, aby tomu tak bolo, aby aj v budúcnosti sme sa dokázali tešiť z dobrého diela košeckej diakonie, ktoré vychádza z Kristovho evanjelia a mnohým pomáha. “

Liturgiou poslúžili bratia farári Miroslav Eštok, Peter Fabok, Michal Tekely, Jozef Pacek, prihovoril sa brat senior TUS Marián Kaňuch. Organoval Martin Melišík z Púchova.  Brat diakon Ľubomír Marcina zakladateľ a horlivý budovateľ nielen košeckej diakonie ale aj kostola v Košeci, vo svojom príhovore pripomenul bohumilú činnosť SED v Košeci od jeho neľahkých začiatkov až po dnes, pričom ďakoval Pánu Bohu, že mu poslal do cesty skvelých, oddaných a obetavých ľudí- skutočných odborníkov a to hlavne v osobe riaditeľa zariadenia  Marcela Breče a vrchnej sestry Anny Kušnírovej, ako aj celému personálu, spolupracovníkom i dobrodincom. Osobne za 20 ročnú podporu a pomoc poďakoval generálnemu riaditeľovi Považskej cementárne Ladce Antonovi Barcíkovi, mužovi s veľkým, šľachetným a veriacim srdcom. V pozdravoch zazneli príhovory starostu obce Košeca Radomíra Brtáňa, predsedu TSK Jaroslava Bašku, a povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera.  Za prítomných dekanov rim. kat. cirkvi Mareka Jesenáka, Jána Mihoka a miestneho rim. kat. farára Jána Čepelu sa prihovoril  Peter Valent, rim kat. kňaz a dlhoročný sprievodca pútnikov po svätej zemi, ktorý má už  12 rokov v našom diakonickom zariadení svoju ťažko chorú matku. Sestra poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica Ľubica Juríčková v pozdrave pripomenula 25. výročie ordinácie – vysviacky br. diakona Ľubomíra Marcinu ich terajšieho duchovného pastiera. Vyzdvihla jeho príkladnú obetavú službu ako verného služobníka a šafára tajomstiev Božích. Slávnostnú atmosféru umocnil vystúpením aj 32 členný kresťanský spevácky zbor z Košece pod vedením dirigenta – kantora Viliama Zermegha.  Podujatie pokračovalo občerstvením a bratsko – sesterských  srdečných rozhovoroch  v priestoroch jedálne SED Košeca.

Anna Kušnírová, predsedníčka SR SED Košeca

Komentáre sú uzatvorené