Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zasadnutie zborového presbyterstva

Pracovné stretnutie presbyterstva sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2023 o 17.00 hod. v zborovej miestnosti.
Hlavným bodom je príprava zborového konventu, ktorý sa uskutoční na 1. pôstnu nedeľu, 26. februára 2023 v rámci služieb Božích.

Komentáre sú uzatvorené