Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie presbyterstva

V bratskej láske pozývame členov zborového presbyterstva na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 7. júna 2024 o 18.00 hod. v zborových priestoroch. Počas služieb Božích na 2. nedeľu po Svätej Trojici dňa 9. júna 2024 o 08.30 hod. sa uskutoční celozborový konvent. […]

Seniorátny konvent vo Vrútkach

Seniorátny konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční 26. marca 2023 o 15.00 hod. v zborovom dome vo Vrútkach. […]

Presbyterstvo, konvent

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať v utorok, 10. februára 2015 o 17.00hod. Hlavným bodom programu bude príprava výročného celozborového konventu, ktorý sa bude konať v Nedeľu predpôstnu, 15. februára 2015 o 08.30hod. v rámci služieb Božích. […]

Doplňujúce voľby zborového presbyterstva

V rámci služieb Božích v nedeľu, 7. decembra 2014 sa bude konať zborový volebný konvent, ktorého bodom programu bude hlasovanie konventuálov pri doplňujúcej voľbe členov nášho presbyterstva. Voľby boli vyhlásené v oznamoch na sl. Božích 23. 11. 2014. Zborové presbyterstvo nášho CZ na svojom zasadnutí 23. 11. 2014 navrhlo kandidátov na doplnenie presbyterstva, nakoľko niektorým členom skončilo […] […]