Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prosba o úhradu cirkevnej dane

V mene vedenia zboru sa úctivo obraciame na členov zboru, ktorí pozabudli v každodenných povinnostiach na úhradu cirkevnej dane, cirkevného príspevku.
Výška príspevku členov vo veku do konfirmácie je 5€ a dospelých 10€.
Úhrada je možná osobne u ses. pokladníčky v kancelárii zborového domu pred alebo po nedeľných službách Božích alebo internetbankingom na účet SK86 0200 0000 0004 9094 5372
Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno, bydlisko a rok, za ktorý sa suma uhrádza.
Zbor sa nachádza v neľahkej finančnej situácii, keďže takmer 200 evidovaných členov neuhradilo cirkevný príspevok za minulý, resp. predchádzajúce roky.
Okrem toho náš zbor musí odvádzať /aj za dlhoročných neplatičov/ nemalé finančné sumy na vyššie cirkevno-organizačné jednotky.

Ďakujeme!

Komentáre sú uzatvorené