Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie v 3. nedeľu po Svätej Trojici

o stratenej ovciV bratskej láske pozývame na služby Božie v 3. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 20. júna 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Téma nedele: „Nájdenie strateného”.

Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2020 sa uskutoční v rámci služieb Božích v 4. nedeľu po Svätej Trojici dňa 27. júna 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.

Ocenenie župana TSK

ocenenie TSKDSC_5854 – kópia

Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 – Ľubomír Marcina

V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9. júna 2021 konalo slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a poslancov TSK, v rámci ktorého z rúk predsedu Jaroslava Bašku prevzali najvyššie ocenenie – Cena predsedu TSK za rok 2020 dvaja Laureáti. Jedným z nich je Ľubomír Marcina, duchovný evanjelickej cirkvi, rodák z Púchova.

Veľký vplyv na výchovu a formovanie jeho osobnosti ako aj duchovného rastu mali kňazi pôsobiaci v Púchove a okolí. Pre svoje presvedčenie, nezlomnú vieru a lásku k Božím veciam, bol minulým režimom prenasledovaný a väznený.  Až po páde komunistického režimu mohol zahájiť skrátené štúdium evanjelickej teológie v Bratislave. Zásluhou vynikajúcich študijných výsledkov a z rozhodnutia vtedajšieho vedenia cirkvi prijal diakonskú vysviacku 26.10.1991 v chráme Božom v Tisovci z rúk vtedajšieho gen. biskupa Pavla Uhorskaia, čím sa stal duchovným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Následne opustil výhodné zamestnanie v Matadore Púchov a od 1.11.1991 nastupuje na uprázdnenú kňazskú stanicu v rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore v Košeci, ktorý ponímal celý Ilavský okres. Tu na neho čakalo množstvo práce, v ktorej sa osvedčil ako horlivý a svedomitý šafár. Pracoval s deťmi a mládežou, popri všetkej duchovno-pastierskej službe konal službu vo väzniciach, nemocniciach, domovoch dôchodcov, vyučoval náboženstvo na školách, pripravoval konfirmandov, krstil, sobášil i pochovával. Odchoval množstvo mladých spolupracovníkov, ktorí sú doposiaľ prínosom nielen pre evanjelickú cirkev a diakoniu, ale aj spoločenský život.

Pod vedením Ľubomíra Marcinu bol za jeden rok v Košeci vybudovaný nový evanjelický kostol, následne opravené a postupne zveľaďované cirkevné budovy na území diaspory. Zavŕšením jeho budovateľských aktivít bola výstavba Účelového sociálneho zariadenia ECAV na Slovensku – Strediska evanjelickej diakonie v Košeci s kapacitou 70 miest, 45 zamestnancami a mnohými spolupracovníkmi. Úroveň a poskytovanie soc. služieb v tomto diakonickom sociálnom zariadení je, čo do kvality a vybavenosti i odbornosti personálu na vysokej úrovni. Za nezištnú službu pre Evanjelickú diakoniu prevzal mnohé zahraničné i domáce ocenenia. Pred 10 rokmi zaujal nové pôsobisko – cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici, kde doposiaľ popri diakonickej činnosti koná duchovno-pastiersku službu. Aj tu sa mu naskytol široký záber práce, ktorú s veľkou horlivosťou zápalom a nadšením realizoval. Treba spomenúť prestavbu Zborového domu s kostolom, nadstavbu veže a nadobudnutie píšťalového 2-manuálového organa do kostola v Považskej Bystrici, ako aj  rekonštrukcia filiálneho kostola v Bodinej. Mesto Považská Bystrica mu za doterajšiu prácu udelilo verejné uznanie mesta za neúnavnú duchovno-pastiersku službu, ekuménu a rozvoj duchovných hodnôt, ako aj za službu starostlivosti o chorých a nevládnych obyvateľov v Trenčianskom regióne.

Koncom roka 2020 si Ľubomír Marcina pripomenul v kruhu najbližších spolupracovníkov 60. narodeniny, 25. výročie diakonickej služby a v tomto roku si bude pripomínať 30. výročie od ordinácie – vysviacky za duchovného ECAV na Slovensku. Za službu pre Evanjelickú diakoniu si doposiaľ prevzal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 mu bola odovzdaná za dlhoročné pôsobenie,  celoživotné zásluhy v duchovnej,  sociálnej oblasti a pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

Anna Kušnírová, predseda SR SED Košeca

Výročie posviacky zborového domu s kostolom

kostol Považská Bystrica“Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových;
srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.”
(Žalmy 84, 2-3)

V bratskej láske pozývame na služby Božie v 1. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 6. júna 2021 o 08.30 hod. v našom kostole a počas ktorých si s vďakou pripomenieme 78. výročie posviacky zborového domu s kostolom.

 

Služby Božie Svätá Trojica

V bratskej láske pozývame na služby Božie na slávnosť Svätej Trojice, ktoré sa uskutočnia dňa 30. mája 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.holy trinity svätá Trojica

Svätodušné služby Božie

BoziDuchV bratskej láske pozývame na služby Božie v 1. slávnosť svätodušnú, ktoré sa uskutočnia dňa 23. mája 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Počas týchto slávnostných služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Príklad hodný nasledovania

V zastúpení Strediska evanjelickej diakonie Košeca (SED), chcem aj takýmto spôsobom poďakovať a vyzdvihnúť nezištnú pomoc bratovi kpt. Mgr. Ondrejovi Rišiaňovi, PhD., dekanovi Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne.

Brat Ondrej Rišiaň ako jediný z radov ordinovaných našej cirkvi ponúkal SED nezištnú, obetavú – nielen duchovnú službu, ale predovšetkým poslúžil aj manuálnou prácou. Často preťažený personál SED počas obdobia pandémie absentoval. Brat Ondrej Rišiaň ochotne prichádzal do SED, kde sa podieľal na pomocných prácach, či pri výstavbe prístrešku k výťahu, ktorý sme svojpomocne realizovali. Taktiež slúžil aj rannými duchovnými zamysleniami pre klientov cez interný rozhlas z kaplnky nášho zariadenia. V spolupráci s miestnou samosprávou, a to nielen v Košeci ale aj na okolí vyslaný vedením Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR sa zúčastňoval s tímom sestier nášho SED celoplošného testovania na COVID-19. Ochotu byť nápomocný preukazoval a preukazuje aj v CZ ECAV v Považskej Bystrici, jednak ako kazateľ slova Božieho, či liturg počas slávnostných služieb Božích, ale aj zastupovaním počas mojej hospitalizácie. V považskobystrickom CZ, kde má trvalý pobyt sa horlivo s celou svojou rodinou zúčastňuje bohoslužobného a cirkevno-zborového života. Preto aj po dohovore s bratom gen. duchovným ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. Mgr. Viktorom Sabó, chcem tento ojedinelý príklad dať do pozornosti, širokej evanjelickej verejnosti, hlavne jej duchovným a cirkevno-zborovým funkcionárom na povzbudenie a zamyslenie sa, ako oni naplnili výzvu Zboru biskupov ECAV na pomoc v zdravotných a sociálnych zariadeniach počas pandémie.

Bratovi Ondrejovi Rišiaňovi v mene Strediska evanjelickej diakonie v Košeci, ako aj CZ ECAV v Považskej Bystrici, vyslovujem úprimné srdečné poďakovanie.

Ľubomír Marcina
správca SED Košeca

Nedeľa po Vstúpení

exaudiV bratskej láske pozývame na služby Božie, v Nedeľu po Vstúpení, ktoré sa uskutočnia dňa 16. mája 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Táto nedeľa je zároveň Nedeľou diakonie.

Služby Božie na sviatok Vstúpenia

vstúpenie na nebesáV bratskej láske pozývame na služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, ktoré sa budú konať vo štvrtok, dňa 13. mája 2021 o 17.00 hod.
Liturguje a káže Ľubomír Marcina, duchovný správca CZ, organovou hrou poslúži Samuel Boško.

Služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci

Ježiš rozlúčka návratV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa na základe uvoľnení Ministerstvom zdravotníctva uskutočnia v 4. nedeľu po Veľkej noci, dňa 2. mája 2021 v tradičnom čase o 08.30 hod. v našom kostole za dodržania odporučených hygienických opatrení.
Téma nedele: “Zasľúbenie Ducha Svätého”.
Služby Božie vykoná vojenský dekan Mgr. Ondrej Rišiaň, ktorému ďakujeme za ochotu.

Na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali 16.4.2021 po 18.tej hodine, sa upúšťa od kontroly testov pred vstupom do kostola. 

 

Výzva a prosba

darcovstvoVážení členovia nášho zboru,

na bankový účet nášho zboru SK86 0200 0000 0004 9094 5372
je možné uhradiť aj cirkevný príspevok/cirkevnú daň.
Do správy pre adresáta prosíme uviesť meno rodiny, počet osôb a adresu bydliska.
Ďakujeme!

Page 8 of 36« First...678910...2030...Last »