Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prosba o úhradu cirkevnej dane

V mene vedenia zboru sa úctivo obraciame na členov zboru, ktorí pozabudli v každodenných povinnostiach na úhradu cirkevnej dane, cirkevného príspevku. Výška príspevku členov vo veku do konfirmácie je 5€ a dospelých 10€. Úhrada je možná osobne u ses. pokladníčky v kancelárii zborového domu pred alebo po nedeľných službách Božích alebo internetbankingom na účet SK86 0200 0000 […] […]