Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

2 percenta na SED Košeca

Do 30. apríla 2018 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca. Ďakujeme! SED Košeca 2 percenta 2018 za 2017 […]

Ekuména

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy. Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18-19.1. 2018 návšteva vedenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca v osobách Ľubomíra Marcinu, správcu SED a Ing. Marcela Breče, riaditeľa SED v tejto celosvetovo známej kongregácie. Tu v bazilike sa uchovávajú ostatky nedávno kanonizovanej sestry Faufstíny. Po […] […]

Pozvánka

[…]

20 rokov služby SED v Košeci

          V stredu, dňa 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia. Začiatky neboli jednoduché. Museli sme sa boriť s mnohými ťažkosťami a prekonávať rôzne prekážky, aby tento ušľachtilý projekt mohol slúžiť našim blížnym odkázaným na praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu. Začínali sme s terénnou opatrovateľskou službou, kde okrem opatrovateliek túto službu vykonávali aj mnohí […] […]

Praha – Operácia Andrej

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, sa podujalo sprostredkovať ďalší náročný medicínsko – operačný zákrok pre mladého brata Andreja Dudáša z Porúbky okres Žilina. Tohtoročný 5. august si vyžiadal obeť havárie motorky a to práve v deň jeho 25. narodenín. O záchranu mladého ľudského života sa po havárii snažilo množstvo našich lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Avšak zranenia boli natoľko závažné, že bolo […] […]

Pozvánka

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca Vás v bratskej láske pozýva na slávnostnú adventnú večiereň pri príležitosti 20. výročia založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, ktorá sa uskutoční v stredu 14. decembra 2016 o 16:30 hod. v evanjelickom kostole v Košeci spojenú s koncertom kresťanského spevokolu z Košece. Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. […]

Page 4 of 41234