Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Jubileum košeckej diakonie – 15 rokov služby

„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“ Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea košeckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. […] […]

Pozvánka

[…]

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, hosťovalo začiatkom augusta vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Katrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle v SRN. Naši vzácni hostia okrem bohatého týždňového programu, ktorý absolvovali po Slovensku a v susednom Poľsku, poslúžili napokon na službách Božích v nedeľu 5. augusta 2018 v košeckom evanjelickom kostole. Ten […] […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Košeci, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, Vás srdečne pozývajú na služby Božie s vysluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktoré sa budú konať dňa 5. augusta 2018 o 09. 00 hodine, v 10. nedeľu po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia v Evanjelickom aug. vyznania kostole v Košeci. Zvesťou slova Božieho poslúži vzácny hosť Vdp. […] […]

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda. Brat biskup kázal v zrekonštruovanej rímskokatolíckej Kaplnke Sv. Trojice v Ilave na základe textu L 10, 21 – 24: „Pripomíname si […] […]

2 percenta na SED Košeca

Do 30. apríla 2018 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca. Ďakujeme! SED Košeca 2 percenta 2018 za 2017 […]

Ekuména

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy. Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18-19.1. 2018 návšteva vedenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca v osobách Ľubomíra Marcinu, správcu SED a Ing. Marcela Breče, riaditeľa SED v tejto celosvetovo známej kongregácie. Tu v bazilike sa uchovávajú ostatky nedávno kanonizovanej sestry Faufstíny. Po […] […]

Pozvánka

[…]

20 rokov služby SED v Košeci

          V stredu, dňa 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia. Začiatky neboli jednoduché. Museli sme sa boriť s mnohými ťažkosťami a prekonávať rôzne prekážky, aby tento ušľachtilý projekt mohol slúžiť našim blížnym odkázaným na praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu. Začínali sme s terénnou opatrovateľskou službou, kde okrem opatrovateliek túto službu vykonávali aj mnohí […] […]

Praha – Operácia Andrej

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, sa podujalo sprostredkovať ďalší náročný medicínsko – operačný zákrok pre mladého brata Andreja Dudáša z Porúbky okres Žilina. Tohtoročný 5. august si vyžiadal obeť havárie motorky a to práve v deň jeho 25. narodenín. O záchranu mladého ľudského života sa po havárii snažilo množstvo našich lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Avšak zranenia boli natoľko závažné, že bolo […] […]

Page 4 of 512345