Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

pozvanka 5 august 2018 final webCirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Košeci, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci,

Vás srdečne pozývajú na služby Božie s vysluhovaním sviatosti Večere Pánovej,

ktoré sa budú konať dňa 5.  augusta 2018 o 09. 00 hodine, v 10. nedeľu po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia

v Evanjelickom aug. vyznania kostole v Košeci.

Zvesťou slova Božieho poslúži vzácny hosť Vdp. Johannes Hillger, ev. farár z Lutherstadt Wittenbergu ( SRN)

Prekladá Mgr. Erika Sukovská

Liturgujú duchovní Ľubomír Marcina a Mgr. Dušan Vaňko

V rámci služieb Božích vystúpi Katrin Hauser, členka štátneho komorného orchestra v HalIe (SRN) s doprovodom,

a operná speváčka Mgr. Art. Terezka Janeková s klavírnym doprovodom Mgr. Jaroslavy Polákovej.

Ste srdečne vítaní!

 

 

Komentáre sú uzatvorené