Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Štvrtá adventná nedeľa 22.12. 2019 sa niesla v našom považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore v znamení vďaky. A to predovšetkým voči Pánovi cirkvi, ako aj voči nášmu duchovnému pastierovi, Ľubomírovi Marcinovi, za jeho 10-ročnú horlivú a obetavú službu v tomto cirkevnom zbore. Bolo to presne začiatkom adventu, keď náš cirkevný zbor bol náhle uprázdnený. Príchodom nového duchovného pastiera sa tu […] […]

Sociálny čin roka 2019

V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave sa konalo 8. októbra 2019 slávnostné oceňovanie ľudí pôsobiacich v sociálnej sfére pod názvom „Sociálny čin roka“. Medzi dvoma desiatkami ocenených, v troch kategóriách z celého Slovenska, bol aj riaditeľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (SED) Marcel Breče, ktorému ocenenie osobne odovzdali minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján […] […]

Poďakovanie za úrody

[…]

Spomienkové ekumenické bohoslužby

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou a cirkevným zborom ECAV v Považskej Bystrici, zorganizovali 27. augusta 2019 o 18. hodine Spomienkové ekumenické bohoslužby v považskobystrickom evanjelickom kostole. Samotným bohoslužbám predchádzal pietny akt kladenia vencov k pamätníku pri 75. výročí SNP. Ekumenické bohoslužby moderoval plk. Milan Petrula. Vzácnych hostí a celé bohoslužobné zhromaždenie privítal miestny duchovný […] […]

Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na […] […]

2 percentá pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

Do 30. apríla 2019 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré podporuje aktivity v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme! Aktuálne tlačivo na vytlačenie / stiahnutie do počítača a vytlačenie. Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby Diakonia Košeca 2019 za 2018   Tlačivá sú k dispozícii i vo vestibule kostola, alebo na požiadanie u zborových činovníkov. Všeobecné informácie http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ […]

Posviacka píšťalového organa v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa. Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Božieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu […] […]

Potravinová zbierka Tesco

Tesco – potravinová zbierka 2018 Potravinová zbierka prebiehala na celom Slovensku v 113 predajniach Tesco v dňoch 22. – 24.11. 2018, do ktorej sa aj v tomto roku zapojilo Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca a to tradične v dubnickom Tescu. Naši zamestnanci, ale aj ochotní dobrovoľníci oslovovali v uvedené dni prebiehajúcej zbierky našich dobrodincov, rodinných príslušníkov klientov, obecné a mestské úrady regiónu. Do […] […]

Jubileum košeckej diakonie – 15 rokov služby

„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“ Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea košeckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. […] […]

Pozvánka

[…]

Page 2 of 3123