Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Spomienkové ekumenické bohoslužby

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou a cirkevným zborom ECAV v Považskej Bystrici, zorganizovali 27. augusta 2019 o 18. hodine Spomienkové ekumenické bohoslužby v považskobystrickom evanjelickom kostole. Samotným bohoslužbám predchádzal pietny akt kladenia vencov k pamätníku pri 75. výročí SNP. Ekumenické bohoslužby moderoval plk. Milan Petrula. Vzácnych hostí a celé bohoslužobné zhromaždenie privítal miestny duchovný […] […]

Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na […] […]

2 percentá pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

Do 30. apríla 2019 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré podporuje aktivity v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme! Aktuálne tlačivo na vytlačenie / stiahnutie do počítača a vytlačenie. Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby Diakonia Košeca 2019 za 2018   Tlačivá sú k dispozícii i vo vestibule kostola, alebo na požiadanie u zborových činovníkov. Všeobecné informácie http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ […]

Posviacka píšťalového organa v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa. Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Božieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu […] […]

Potravinová zbierka Tesco

Tesco – potravinová zbierka 2018 Potravinová zbierka prebiehala na celom Slovensku v 113 predajniach Tesco v dňoch 22. – 24.11. 2018, do ktorej sa aj v tomto roku zapojilo Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca a to tradične v dubnickom Tescu. Naši zamestnanci, ale aj ochotní dobrovoľníci oslovovali v uvedené dni prebiehajúcej zbierky našich dobrodincov, rodinných príslušníkov klientov, obecné a mestské úrady regiónu. Do […] […]

Jubileum košeckej diakonie – 15 rokov služby

„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“ Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea košeckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. […] […]

Pozvánka

[…]

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, hosťovalo začiatkom augusta vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Katrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle v SRN. Naši vzácni hostia okrem bohatého týždňového programu, ktorý absolvovali po Slovensku a v susednom Poľsku, poslúžili napokon na službách Božích v nedeľu 5. augusta 2018 v košeckom evanjelickom kostole. Ten […] […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Košeci, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, Vás srdečne pozývajú na služby Božie s vysluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktoré sa budú konať dňa 5. augusta 2018 o 09. 00 hodine, v 10. nedeľu po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia v Evanjelickom aug. vyznania kostole v Košeci. Zvesťou slova Božieho poslúži vzácny hosť Vdp. […] […]

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda. Brat biskup kázal v zrekonštruovanej rímskokatolíckej Kaplnke Sv. Trojice v Ilave na základe textu L 10, 21 – 24: „Pripomíname si […] […]

Page 3 of 41234