Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

pozvanka-20vyrocie-webStredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Vás v bratskej láske pozýva na slávnostnú adventnú večiereň
pri príležitosti 20. výročia založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, ktorá sa uskutoční v stredu 14. decembra 2016 o 16:30 hod. v evanjelickom kostole v Košeci spojenú s koncertom kresťanského spevokolu z Košece.
Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku.

Komentáre sú uzatvorené