Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Duchovný príhovor

[…]

Vianočný príhovor

[…]

Štedrovečerný príhovor

Keby nikdy neboli Vianoce Alebo narodenie Ježiša Krista, Alebo Anjeli spievajúci na oblohe „Pokoj ľudom dobrej vôle“ – Aký by bol náš svet? Bez cieľa, bez večnosti? Aké by to bolo naše dočasné telo? Bez živej duše? Bez živej viery? Čo by nám dodávalo odvahu? Pokračovať v živote, keď je nádej mŕtva? Je tu Vianočné posolstvo. A slová, ktoré nám zanechal náš Otec Nebeský: “Milovaný, posielam Vám […] […]