Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Trojnásobná slávnosť

Jubilejné slávnosti v CZ Považská Bystrica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. (CZ) v Považskej Bystrici, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca (SED), zorganizoval prvú októbrovú nedeľu (17. po Sv. Trojici) vzácnu bohoslužobnú príležitosť. Za hlaholu zvonov a organovej hry, vstupovali v sprievode do kostola vzácni hostia, aby spolu s domácimi viery zasvätili Pamiatku posvätenia Zborového centra s kostolom pri jeho 80. […] […]

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích na Svätodušnú nedeľu, dňa 9. júna 2019, sa konala tradične slávnosť konfirmácie. V tomto roku po dvojročnej príprave bolo prijatých 10 mladých ľudí za dospelých členov v evanjelickej cirkvi. Slávnostný akt konfirmácie vykonal br. administrátor Peter Fabok, na základe biblického textu z 1. knihy Kronickej 16, 8-13. V slávnostnom príhovore […] […]

Cena UPN a Spomienkové služby Božie

Cena Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Spomienkové služby Božie v Považskej Bystrici V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali Spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím poslúžil br. administrátor Peter Fabok na základe sv. textu: Žid. 12.1-2. Pripomíname si prenasledovanie, perzekúcie a väznenie mnohých našich bratov a sestier vo viere, ktorým totalitný režim znepríjemňoval život a v mnohých prípadoch […] […]