Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Diakonia Košeca

Drahí priatelia,
v zastúpení košeckej Diakonie sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú podporu na obmenu kotolne, ktorá po 20 rokoch prevádzky vykazuje havarijný stav, čím ohrozuje prevádzku nášho sociálneho zariadenia. Väčšinu finančných prostriedkov sme získali od našho gen. sponzora.
Do celkovej rozpočtovanej sumy 60 tis, € nám treba zabezpečiť cca 15 tis. €.
Verím, že aj Vaším dobrovoľným príspevkom napomôžete dobrej veci. Prípadny dar, prosím, pošlite na učet košeckej Diakonie: SK290200 0000 0030 21845372, alebo osobne v našej kancelárii.
Ochotného darcu miluje Boh. 

S vďakou a úctou Ľ. Marcina, správca SED

Komentáre sú uzatvorené