Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prosba o finančný príspevok

Vážení členovia zboru a sympatizanti, v mene vedenia zboru i po schválení konventom sa na Vás obraciame s prosbou o finančný príspevok na rekonštrukciu oltára v našom kostole. Číslo zborového bankového účtu SK86 0200 0000 0004 9094 5372 Ďakujeme! […]