Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Voľby ECAV

Vo voľbách generálneho biskupa z celkového počtu 21 772 prítomných hlasov získali:
kandidát Miloš Klátik 14 910 hlasov, čo je 68,48 %,
kandidát Boris Mišina 6 482 hlasov, čo je 29,77 %.

Kandidát Miloš Klátik bol zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

Vo voľbách generálneho dozorcu z celkového počtu 21 795 prítomných hlasov získali:
kandidát Ján Brozman 9 443 hlasov, čo je 43,33 %,
kandidát Imrich Lukáč 11 995 hlasov, čo je 55,04 %.

Kandidát Imrich Lukáč bol zvolený za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Detský letný tábor

V dňoch 16.-20. júl 2012 sa konal v priestoroch Školy v prírode v Lazoch pod Makytou detský letný biblický tábor pod názvom “Zázračná krajina.”

Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu sa bude konať v nedeľu, 17. júna 2012 od 14.30hod. v CZ Krpeľany.
Pre záujemkyne z púchovskej doliny je pripravený autobus, ktorý zabezpečuje CZ Púchov. Odchod autobusu je o 12.30hod.

V prípade záujmu sa obráťte na farský úrad Púchov: tel. 042/463 10 74

Kalendár podujatí

  • 17. jún, Nedeľa diakonie a slávnosť Konfirmácie, 08.30h., Ľubomír Marcina, Milan Krivda, Erika Sukovská, Peter Fabok
  • 24. jún, 3. po Svätej Trojici, sl. Božie, 08.30h., v rámci služieb Božích sa bude konať zborový konvent

Píše sa o nás

http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRdistrikt/dve_vzacne_duchovne_prilezitosti_v_turcianskom_seniorate

TV Považie

Dnes o 15.00hod. bude TV Považie vysielať záznam slávnostných služieb Božích, ktoré sa konali v našom Evanj. cirkevnom zbore Považská Bystrica v uplynulú nedeľu, 11. marca 2012 pri príležitosti posviacky kazateľne. Kazateľnu daroval zboru domáci br. farár Ľubomír Marcina pri 20. výročí svojej ordinácie.
Kázňou slova Božieho poslúžil Rev. Dušan Tóth z Kanady, posviacku vykonal senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila, spevom obohatil Chrámový zbor apoštola Pavla – Brezno.

Slávnostné služby Božie

nová kazateľňaDňa 11. marca 2012, v III. nedeľu pôstnu pozývame o 08.30h. na slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou pri príležitosti posviacky novej kazateľnice v Evanjelickom a.v. kostole Považská Bystrica.

Kázňou slova Božieho poslúži Rev. Dr. Dušan Tóth z Kanady.
Posviacku novej kazateľnice vykoná Mgr. Jozef Havrila, senior Turčianskeho seniorátu ECAV.
Slávnostné služby Božie obohatí svojím vystúpením spevokol Chrámový zbor apoštola Pavla – Brezno.

Program posviacky kazateľnice

 

 

 

 

 

Oznamy

Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2011 sa konal v nedeľu, 12. februára 2012.

Vitajte!

Vitajte na obnovených stránkach Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Považskej Bystrici.

Na obsahu sa pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

Page 36 of 36« First...1020...3233343536