Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Kýčerského spievanky 2012

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou,  Obec Lazy pod Makytou, Naša dolina n.o.

pozývajú žiakov ZŠ a SŠ s evanjelickým a r.katolíckym vierovyznaním na II. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ regiónu Považie “Kýčerského spievanky” v prednese poézie, konanej pri príležitosti 156. výročia narodenia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského.
Súťaž motivuje žiakov a študentov ku spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnecuje ich ku rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Miesto konania : Dom histórie, Lazy pod Makytou.
Termín konania : nedeľa, 2. december 2012, I. nedeľa adventná, začiatok o 14.00hod.
Podujatie bude sprístupnené širokej verejnosti. Vstup zdarma.

Informácie a prihlášky na www.kycersky.ecav.eu

 

 

Komentáre sú uzatvorené