Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Poďakovanie

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Považská Bystrica srdečne ďakuje mestu Považská Bystrica a zvlášť jeho primátorovi Dr. Karolovi Janasovi za ústretovosť, príkladnú spoluprácu, ako aj finančný dar v sume 600 €, ktorý poslúži v rámci rekonštrukcie zborového domu na zhotovenie kuchynskej linky do klubovne pre prácu s deťmi a mládežou, ktorá prešla rekonštrukciou a spĺňa všetky parametre na realizáciu duchovných i edukačných aktivít.

Komentáre sú uzatvorené