Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Detský tábor

Správa a fotografie z detského tábora tu >>>

tábor fotoprezentácia na prezretie a stiahnutie /170MB/ tu >>>

 

 

Záznam slávnostných služieb Božích

Záznam slávnostných služieb Božích na internetovej televízii ECAV na Slovensku tu>>>

TV Považie

Záznam slávnosti bude vysielaný na TV Považie v nedeľu, dňa 14.7.2013 o 14:00hod. a reprízovaný v pondelok v rovnakom čase.

Zosnul farár Jaroslav Moncoľ

Jaroslav MoncolMoncolNa Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ,
evanjelický a. v. farár v. v., ktorý pôsobil aj v našom cirkevnom zbore.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

* * *

Do Považskej Bystrice prišiel z Krompách, kde posledné 3 roky bol námestným kňazom. Po ustanovení Generálnym biskupským úradom v Bratislave s platnosťou od 1. 8. 1973 sa začína jeho pôsobenie v Považskej Bystrici. Najprv ako námestný farár a od 1. 9. 1987 do 15. 8. 1990 ako riadne zvolený farár viedol cirkevný zbor v období tzv. konsolidácie, keď cirkev a náboženstvo trpeli pod silným politickým a ideologickým tlakom. Napriek všetkým ťažkostiam, vyplývajúcim z postavenia evanjelického farára, venoval sa s celou svojou rodinou veľmi zodpovedne a oddane duchovnej službe. Odbavoval služby Božie, vyučoval deti, viedol mládež, snažil sa udržať malý zmiešaný spevokol. Popri duchovnej práci sa venoval údržbe a opravám Zborového domu.  Pôsobenie v Považskej Bystrici ukončil  19. augusta 1990. Rozhodol sa odísť do svojho rodného kraja, kde aj po odchode na dôchodok krátko pomáhal cirkevnému zboru v Poltári.
S manželkou Annou, rod. Kachničovou žil v Uhorskom pri Lučenci. Spolu vychovali dcéry Kornéliu a Júliu, obe sú farárkami ECAV na Slovensku. J. Moncoľ napísal viaceré teologicky orientované práce a napísal pozoruhodnú knihu Zákon a evanjelium, ktorá je súhrnom jeho celoživotného štúdia v tejto tematike.

Mgr. Miroslav Kortman

Správa zo slávnosti na www.ecav.sk

slávnostné služby BožieSpráva zo slávnosti na stránke Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku www.ecav.sk tu>>>

Pamätnica v predaji

Pamätnicu Evanj. a.v. cirkevného zboru Považská Bystrica je možné zakúpiť si počas najbližších nedieľ v prijímacej kancelárii vo vestibule nášho zborového centra.
Cena Pamätnice je 5 €.

Správa zo slávnosti

 ObalkaECAV_2c70 . výročie posviacky

Dňa 23. 6. 2013 sa v Zborovom dome evanjelickej cirkvi a.v. v Považskej Bystrici uskutočnili za účasti  veľkého počtu veriacich a ďalších vzácnych hostí Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia posviacky Zborového domu.  Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat PhDr. Mgr. Miloš Klátik PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku. Túto významnú udalosť poctili svojou návštevou ďalší poprední predstavitelia ECAV na Slovensku, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, primátor mesta doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. a ďalší predstavitelia spoločenského a kultúrneho života. V rámci služieb Božích bola uvedená nová knižná publikácia Pamätnica cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici, ktorú zostavil Mgr. Miroslav Kortman. Pamätnica približuje históriu evanjelictva na Považí a cirkevného zboru v Považskej Bystrici.

Popoludní o 14.00 hod. sa v Zborovom dome uskutočnil  kultúrny program, v ktorom sa predstavili komorný acapellový zbor ACAPEOPLE pri ZUŠ Považská Bystrica, vokálno-inštrumentálna skupina Musica Natura z Kočína-Lančára pri Trnave a kapela Wagaband v zložení Mgr. Dobroslav Kortman, PhDr. Daniel Ježík, Ing. Jaroslav Krasňan.

Mgr. Miroslav Kortman

fotogaléria tu >>>

Oznam – zastupovanie

Od pondelka, 24. júna 2013 do pondelka, 8. júla 2013 zastupuje domáceho br. farára Ľubomíra Marcinu, farár – administrátor z Lazov pod Makytou, Peter Fabok.

V súrnych prípadoch, alebo v prípade výkonu pohrebnej počestnosti ho môžete kontaktovať na čísle: 0918 828 488.

V nedeľu, 7. júla 2013, v 6. po Sv. Trojici vykoná služby Božie v Považskej Bystrici Peter Fabok.

Pozvánka

ECAV pozvanka

Po stopách Dr. Martina Luthera

Správa a fotogaléria tu >>>

Page 34 of 38« First...1020...3233343536...Last »