Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Slávnostný úvod činovníkov

Termín slávnostného úvodu a sľubu novozvoleného dozorcu i presbyterov za účasti seniora J. Havrilu – nedeľa, 30. september 2012, 17. po Sv. Trojici o 8.30hod.

Pracovné stretnutie presbyterstva

V utorok, 11. septembra sa bude so zač. o 17.00hod. konať v zborovej miestnosti pracovné stretnutie nášho presbyterstva.
Hlavným bodom bude príprava novelizovaného zborového štatútu.

Kostolec

V nedeľu, dňa 9. septembra 2012 sa budú konať o 14.00hod. v Kostelci ekumenické služby Božie pri príležitosti 10. výročia posviacky Domu smútku.

TV záznam z ordinácie novokňazov

V nedeľu, 19. augusta vysiela RTVS 2 so začiatkom o 14.00 hodine záznam z ordinácie novokňazov z Michaloviec, ktorej bol účastný i teológ Dušan Vaňko z Lazov pod Makytou.

Voľby Považská Bystrica

Všetci kandidáti vo voľbách konaných dňa 22. júla 2012 získali potrebný počet hlasov ku zvoleniu. Blahoželáme im ku zvoleniu a prajeme Božie požehnanie pre ich zodpovednú funkciu v cirkevnom zbore.

Pracovné stretnutie presbyterstva

Prvé pracovné stretnutie obnoveného zbor. presbyterstva sa konalo v utorok, 24. júla o 18.00hod. v zborovej miestnosti.
Výsledky rokovania ohľadom prístupovej cesty vo fílii Bodiná viedli ku spokojnosti oboch zúčastnených strán.

Biskup z Ameriky na návšteve na Slovensku

http://ecav.sk/?p=SvZ/SvZ_oznamy/americky_biskup_na_navsteve_slovenska

Voľby ECAV

Vo voľbách generálneho biskupa z celkového počtu 21 772 prítomných hlasov získali:
kandidát Miloš Klátik 14 910 hlasov, čo je 68,48 %,
kandidát Boris Mišina 6 482 hlasov, čo je 29,77 %.

Kandidát Miloš Klátik bol zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

Vo voľbách generálneho dozorcu z celkového počtu 21 795 prítomných hlasov získali:
kandidát Ján Brozman 9 443 hlasov, čo je 43,33 %,
kandidát Imrich Lukáč 11 995 hlasov, čo je 55,04 %.

Kandidát Imrich Lukáč bol zvolený za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Detský letný tábor

V dňoch 16.-20. júl 2012 sa konal v priestoroch Školy v prírode v Lazoch pod Makytou detský letný biblický tábor pod názvom “Zázračná krajina.”

Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu sa bude konať v nedeľu, 17. júna 2012 od 14.30hod. v CZ Krpeľany.
Pre záujemkyne z púchovskej doliny je pripravený autobus, ktorý zabezpečuje CZ Púchov. Odchod autobusu je o 12.30hod.

V prípade záujmu sa obráťte na farský úrad Púchov: tel. 042/463 10 74

Page 35 of 36« First...1020...3233343536