Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Výuka náboženstva

Evanjelická náboženská výchova sa bude v školskom roku 2021/2022 vyučovať na – 1. ZŠ – 6. ZŠ – 7. ZŠ – 8. ZŠ – gymnázium Považská Bystrica […]

Výuka náboženstva na školách

Výuka evanjelického náboženstva je zabezpečená na 1. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ gymnázium Peter Fabok administrátor […]

Rozpis náboženskej výchovy

1. ZŠ ul. Nemocničná – streda od 12.30 – 13.15 3. ZŠ ul. Školská – každý párny utorok od 13.30 – 15.00 4. ZŠ Stred – každý nepárny utorok od 13.40 – 15.00 5. ZŠ ul. Slov. partizánov – štvrtok od 7.00 – 7.40 6. ZŠ – ul. SNP 1484/143 – utorok od 12.25 – 13.10 7. ZŠ ul. Slovanská – […] […]

Biblická olympiáda Turčiansky seniorát

Seniorátne kolo olympiády biblických vedomostí žiakov základných škôl a študentov stredných škôl sa konalo v piatok, 27. marca 2015 v priestoroch Biblickej školy v Martine od 09.30hod. […]

Deň matiek

Z prác žiakov navštevujúcich evanj. nábož. výchovu na ZŠ Rozkvet. […]

Aktualizované údaje – náboženská výuka na školách

Náboženská výuka na ZŠ pondelok : 6. zš o 13.30hod. utorok: 4. zš o 13. 40hod. streda : 1.zš o 13.45hod. štvrtok : 5. zš o 14. 00hod. piatok : 3. zš – 6 hodina, 8. zš – 6 hodina, gymnázium – 7. hodina, párny týždeň zš Pov. Teplá: o 13.45hod., nepárny 7.zš o 13.00hod. Vyučujúci: Erika Sukovská, Jakub Török, Peter […] […]