Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie duchovných seniorátu

V pondelok, dňa 12. októbra 2015 sa konala v zborových priestoroch nášho zboru so začiatkom o 9,30 hod.  seniorátna pastorálna konferencia duchovných Turčianskeho seniorátu. Za výpomoc ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám z cirkevného zboru i SED Košeca.

Komentáre sú uzatvorené