Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Prosba o finančný príspevok

Vážení členovia zboru a sympatizanti,

v mene vedenia zboru i po schválení konventom sa na Vás obraciame s prosbou o finančný príspevok na rekonštrukciu oltára v našom kostole.

Číslo zborového bankového účtu
SK86 0200 0000 0004 9094 5372

Ďakujeme!


oltár návrh Považská 2024-02-28 at 07.31.07

Komentáre sú uzatvorené