Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Poďakovania zboru

[…]

Blahoprianie

Br. farárovi Ľubomírovi Marcinovi blahoželáme k narodeninám a aj pri dovŕšení dôchodkového veku mu prajeme od nebeského Pána hojnosť zdravia, osobného šťastia a ďalšieho požehnaného pôsobenia v diakonii i na vinici Pánovej. Peter Fabok administrátor foto: Samuel Boško   […]

Záznam služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici s blahoželaním

[…]