Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčka

Igor Kišš parteSo zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že v Pánu usnul vo veku 85 rokov otec, starý a prastarý otec Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický a. v. farár, teológ a bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme Božom na Panenskej ulici v Bratislave.

Komentáre sú uzatvorené